MENU

Kierownictwo CSiKGW

Szef CSiKGW
płk dr inż. Marek SOŁODUCHA

m.soloducha@akademia.mil.pl
 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1988), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył WKDO (1992) o profilu dowódczym w Toruniu, podyplomowe studia pedagogiczne w AON (1998), kurs operatorów systemu symulacyjnego JTLS w Monterey (2004, 2012 i 2016) oraz natowski kurs operatorów ćwiczeń CAX w Stambule (2008). Służbę wojskową pełnił na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w 1dRT w Trzebiatowie, 5 dRT w Giżycku oraz 1pa w Ciechanowie. Od 1997 r. pracownik naukowo-dydaktyczny AON w Katedrze WRiA a od 2003 r. w CSiKGW na stanowiskach: starszy specjalista, szef pracowni programowania ćwiczeń i kierownik zakładu operacyjnego. Autor i współautor prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych z zakresu użycia WRiA w działaniach bojowych i dowodzenia oraz z problematyki wykorzystania systemów symulacyjnych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo. Propagator wdrożenia do ćwiczeń w SZ RP modułu JEMM (Joint Exercise Managment Module).

Od 03.10.2016 r. wyznaczony na stanowisko Szefa CSiKGW.

 

Szef zespołu - zastępca Szefa CSiKGW
płk mgr inż. Radosław WOŹNIAK
 
r.wozniak@akademia.mil.pl

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1995) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2005). Ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny (1998) dowódców batalionów zmechanizowanych w WSO, Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (2006) i Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny (2016) w AON. Po promocji pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 12 Złocienieckiej Brygadzie Kawalerii Pancernej i 2 Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2006 r. specjalista i starszy specjalista Oddziału Planowania Strategicznego w Zarządzie Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2014 r. objął stanowisko Szefa Wydziału Kształcenia na Odległość w Inspektoracie Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i był odpowiedzialny za wdrożenie e-learningu w DG RSZ i jednostkach podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

Od 04.05.2017 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Zespołu Zabezpieczenia Ćwiczeń SZ – Zastępcę Szefa CSiKGW.

***

Zadania:

  1. Udział w procesie programowania, planowania i prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo realizowanych na potrzeby SZ RP.
  2. Współudział w badaniach i analizach związanych z weryfikacją prognoz rozwoju SZ RP w środowisku symulacyjnym.
  3. Realizacja przedsięwzięć szkoleniowych w ramach kursów specjalistycznych związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi wspomagających ćwiczenia.
  4. Opracowanie instrukcji i poradników dedykowanych systemom symulacyjnym będącym na wyposażeniu CSiKGW.