MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zastosowań Metod Ilościowych i Technologii Informacyjnych

Misją Katedry jest udział w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy z zastosowania metod ilościowych i technologii informacyjnych w zarządzaniu i dowodzeniu poprzez propagowanie tej problematyki w obszarze bezpieczeństwa i obronności (w badaniach naukowych, działalności publicystycznej i dydaktycznej).

Do zasadniczych zadań Katedry należy:

a. w obszarze dydaktycznym - realizacja następujących przedmiotów: matematyka, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, logika, technologie informacyjne w zarządzaniu, informatyka w zarzadzaniu, systemy informatyczne w zarządzaniu, bezpieczeństwo informacyjne w organizacji, społeczeństwo informacyjne, polityka informacyjna, komunikacja strategiczna.

b. w obszarze naukowym - pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresiezastosowania metod ilościowych (statystyki społecznej, prognozowania) oraz wykorzystania systemów, komunikacyjnych, informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu oraz dowodzeniu, a także w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego i cybernetycznego w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem działalności dydaktycznej Katedry jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ilościowych i technologii informacyjnych będącej bazą do nauczania przedmiotów dotyczących problematyki zarządzania i dowodzenia, bezpieczeństwa i obronności. W procesie dydaktycznym nauczyciele Katedry  kładą nacisk na aktywizujące metody nauczania, stąd też w programach zajęć uwzględniono przede wszystkim takie formy, jak wykłady, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia realizowane w salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Józef JANCZAK,  profesor - kierownik Katedry
tel.. 261-813-452
bud. 22 p. 108
e-mail: j.janczak@akademia.mil.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

dr hab. Stanisław BYLKA, profesor nadzwyczajny
tel. 261-813-349
bud. 22 p. 134
e-mail: s.bylka@akademia.mil.pl

dr hab. Justyna LIPIŃSKA, profesor nadzwyczajny
tel. 261-814-328
bud. 22 p. 109
e-mail: j.lipinska@akademia.mil.pl

dr Andrzej NOWAK, adiunkt – zastępca dyrektora Instytutu
tel. 261-813-646
bud. 94 p. 108A
e-mail: a.nowak@ akademia.mil.pl

dr inż. Mieczysław PELC, adiunkt -  nieetatowy kierownik Zespołu Zastosowań Metod Ilościowych
tel. 261-814-609
bud. 22 p. 134
e-mail: m.pelc@akademia.mil.pl

dr Andrzej KRUPA, adiunkt
tel. 261-814-610
bud. 22 p.133
e-mail: a.krupa@akademia.mil.pl

dr Tomasz ZIELIŃSKI, adiunkt
tel. 261-814-610
bud. 22 p.133
e-mail: t.zielinski@akademia.mil.pl

dr inż. Włodzimierz KRZEMIŃSKI, adiunkt - nieetatowy kierownik Zespołu Technologii Informacyjnych
tel. 261-814-512
bud. 22 p. 132
e-mail: w.krzeminski@ akademia.mil.pl

dr Edyta SZCZEPANIUK, adiunkt
tel. 261-814-512
bud. 22 p. 132
e-mail: e.szczepaniuk@ akademia.mil.pl