MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Misją Katedry jest kształcenie kadr oraz prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa.

Do zasadniczych zadań Katedry należy:

a. w obszarze dydaktycznym - prowadzenie działalności dydaktycznej na poszczególnych kierunkach, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w ramach następujących przedmiotów: zarządzanie zasobami ludzkimi, nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, negocjacje, zarządzanie potencjałem intelektualnym w organizacji publicznej, zarządzanie wiedzą, ocenianie pracowników, pozyskiwanie i rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, przywództwo i motywowanie pracowników, zespoły w organizacji publicznej, podstawy psychologii zarządzania, etyka wojny i pokoju.

b. w obszarze naukowym - pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe obejmujące problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania w organizacjach działających w obszarze bezpieczeństwa i w tym w obszarze obronności. Tematyka badawcza dotyczy doskonalenia kadr dowódczych, kształtowania karier oficerów, kompetencji kierowniczych i dowódczych, przywództwa wojskowego oraz satysfakcji żołnierzy z działalności zawodowej.

Celem działalności dydaktycznej Katedry jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W procesie dydaktycznym pracownicy Katedry kładą nacisk na aktywizujące metody nauczania, stąd też w programach zajęć, których są autorami, uwzględniają przede wszystkim takie formy, jak seminaria, konwersatoria i ćwiczenia.

 

Kontakt:

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – profesor, kierownik Katedry
tel. 261-814-449
budynek 94, pokój 106
e-mail: t.majewski@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

prof. dr hab. Bogdan SZULC – profesor
tel. 261-814-684
budynek 94, pokój 205
e-mail: b.szulc@akademia.mil.pl

 

dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN, adiunkt
tel.: 261-813-720
bud. 94, p. 210
e-mail: m.woloszyn@akademia.mil.pl

 

dr Agnieszka SZCZYGIELSKA - adiunkt
tel. 261-814-630
budynek 94, pokój 9
e-mail: a.szczygielska@akademia.mil.pl

 

dr Aleksandra KACZMAREK- adiunkt
tel. 261-813-720
budynek 94, pokój 204
e-mail: a.kaczmarek@akademia.mil.pl

 

dr Dorota KUREK - adiunkt
tel. 261-814-630
budynek 94, pokój 9
e-mail: d.kurek@akademia.mil.pl