MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zarządzania Transportem

Katedra Zarządzania Transportem odpowiada za przygotowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie zarządzania procesami transportowymi, zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym.

Obszar zainteresowań badawczych: współzależności wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania transportu w aspekcie gospodarczym i obronnym; strategie funkcjonowania firm transportowo-spedycyjnych a konkurencyjność na rynkach usług logistycznych; optymalizacja procesów transportowych we współczesnych uwarunkowaniach; obsługa celna i dokumentacyjna w transporcie międzynarodowym; uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportu. 

Kontakt:

dr Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY – adiunkt – kierownik katedry
tel. (+48) 261-814-489
budynek 22, pokój 11
e-mail: k.wiszowaty@akademia.mil.pl 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC – profesor nadzwyczajny – dziekan WZiD
tel. (+48) 261-814-258
budynek 94, pokój 121A
e-mail: t.jalowiec@akademia.mil.pl 

dr Jakub DOŃSKI-LESIUK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-322
budynek 22, pokój 124
e-mail: j.donski@akademia.mil.pl 

dr Jacek KUROWSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-813-532
budynek 22, pokój 27
e-mail: j.kurowski@akademia.mil.pl

dr Magda LIGAJ – adiunkt
tel. (+48) 261-814-632
budynek 22, pokój 125
e-mail: m.ligaj@akademia.mil.pl 

dr inż. Krzysztof SZELĄG – adiunkt
tel. (+48) 261-813-074
budynek 22, pokój 124
e-mail: k.szelag@akademia.mil.pl