MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Misją Katedry jest udział w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy o zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez prowadzenie badań naukowych, działalność publicystyczną oraz dydaktyczną.

Do zasadniczych zadań Katedry należy:

a. w obszarze dydaktycznym - realizacja następujących przedmiotów: podstawy zarządzania, koncepcje zarządzania, ochrona własności intelektualnej, nauki o organizacji, organizacja i zarządzanie, współczesne wyzwania zarządzania w organizacjach publicznych, komunikacja społeczna, zarządzanie kryzysowe.

b. w obszarze naukowym - pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresieposzczególnych obszarów zarządzania w szczególności: zarządzania procesowego, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, współpracy cywilno-wojskowej, sprawności organizacji publicznych oraz kształtowania kompetencji menedżerskich w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem działalności Katedry jest rozwijanie naukowych podstaw zarządzania organizacjami publicznymi, publikacja w tym zakresie opracowań naukowych oraz dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu teorii organizacji i zarządzania w praktyce będącej bazą do nauczania przedmiotów dotyczących problematyki zarządzania i dowodzenia, bezpieczeństwa i obronności.

 

Kontakt:

dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN – adiunkt – pełni obowiązki kierownika Katedry
tel. 261-813-583
budynek 94 pokój 107
e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

prof. dr hab. WaldemarKACZMAREK, profesor
tel.: 261-813-647
bud. 94, p. 208
e-mail: w.kaczmarek@akademia.mil.pl

prof. dr hab. Stanisław SIRKO – profesor  – dyrektor Instytutu
tel. 261-814-521
budynek 94, pokój 109
e-mail: s.sirko@akademia.mil.pl

dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, - profesor nadzwyczajny – prodziekan ds. naukowych
tel.: 261-813-079
bud. 94, p. 122
e-mail: m.trybull@akademia.mil.pl

dr Wiesław KRZESZOWSKI, adiunkt
tel.: 261-814-299
bud. 94, p.105
e-mail: w.krzeszowski@akademia.mil.pl

dr inż. Marek STRZODA, adiunkt
tel. 261-814-645
bud. 22, pok. 100
e-mail.: m.strzoda@akademia.mil.pl
Konsultacje: środa, godz. 13.00-14.30

dr Marlena NIEMIEC, adiunkt
tel.: 261-813-720
bud. 94, p. 204
e-mail: m.niemiec@akademia.mil.pl

dr Karina GÓRSKA-ROŻEJ, adiunkt
tel.: 261-813-720
bud. 94, p. 210
e-mail: k.gorska@akademia.mil.pl