MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zarządzania Organizacjami Lotniczymi

Katedra Zarządzania Organizacjami Lotniczymi jest jednostką organizacyjną Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym powołaną do planowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej, eksperckiej i promocyjnej w obszarze funkcjonowania instytucji
i organizacji lotnictwa cywilnego i państwowego.

Obszar kompetencyjny Katedry obejmuje następujące zagadnienia: polityka i prawo lotnicze, instytucje i organizacje lotnicze, certyfikacja działalności lotniczej, struktury lotnictwa cywilnego i państwowego, podstawy działalności szkoleniowej w lotnictwie, zagadnienia środowiskowe związane z lotnictwem, transport lotniczy oraz infrastruktura lotniskowa i obsługa naziemna.

Kierownik Katedry:

dr hab. Piotr MAKOWSKI – profesor ASzWoj

tel. (+48) 261-813-243

budynek 22, pokój 113

e-mail: p.makowski@akademia.mil.pl


Pracownicy Katedry:

prof. dr hab. Stefan ANTCZAK – profesor
tel. (+48) 261-813-187
budynek 22, pokój 114


e-mail: s.antczak@akademia.mil.pl
dr hab. Ryszard BARTNIK – profesor ASzWoj – Kierownik Studiów Doktoranckich
tel. (+48) 261-814-365
budynek 22, pokój 130
e-mail: r.bartnik@akademia.mil.pl

 

dr Władysław LEŚNIKOWSKI –  adiunkt
tel. (+48) 261-813-193
budynek 22, pokój 128
e-mail: w.lesnikowski@akademia.mil.pl

 

dr Sylwester SZULC – adiunkt – Redaktor Naczelny „Zeszytów Naukowych”, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

tel. (+48) 261-813-340

budynek 22, pokój 115
e-mail: sy.szulc@akademia.mil.pl