MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Ruchem Lotniczym

Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Ruchem Lotniczym jest jednostką organizacyjną Instytutu powołaną do planowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej, eksperckiej i promocyjnej w obszarze zachowania bezpieczeństwa w lotnictwie oraz zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto zajmuje się problematyką użycia lotnictwa cywilnego i państwowego w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Obszar kompetencyjny Katedry obejmuje następujące zagadnienia: ochrona lotnictwa cywilnego, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, poszukiwanie i ratownictwo lotnicze, użycie lotnictwa na rzecz bezpieczeństwa, struktura przestrzeni powietrznej na potrzeby lotnictwa, zarządzanie ruchem lotniczym, kontrola przestrzeni powietrznej, meteorologia lotnicza, informacja lotnicza oraz łączność, nawigacja i dozorowanie w lotnictwie.

Kierownik Katedry:

dr hab. Wiesław MARUD – profesor ASzWoj

tel. (+48) 261-813-553

budynek 22, pokój 116

e-mail: w.marud@akademia.mil.pl

 

Pracownicy Katedry:

dr Zbigniew SIEMIENIEC – adiunkt
tel. (+48) 261-813-193
budynek 22, pokój 128
e-mail: z.siemieniec@akademia.mil.pl

dr Małgorzata LASOTA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-787
budynek 22, pokój 127
e-mail: m.lasota@akademia.mil.pl

dr Agnieszka WILCZYŃSKA-STRAWA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-787
budynek 22, pokój 127
e-mail: a.wilczynska@akademia.mil.pl

dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ –  profesor ASzWoj – Dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
tel. (+48) 261-813-226
budynek 22, pokój 111a
e-mail: m.t.markiewicz@akademia.mil.pl

dr inż. Dariusz ŻYŁKA – adiunkt – Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

tel. (+48) 261-813-040
budynek 22, pokój 131
e-mail: d.zylka@akademia.mil.pl