MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Systemów Zarządzania

Misją Katedry Systemów Zarządzania jest udział w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu identyfikowania i projektowania systemów zarządzania co związane jest z wyszukiwaniem i tworzeniem metod i narzędzi wspomagających procesy decyzyjne oraz optymalizujących skutki podjętych decyzji, prowadzeniem analiz efektywności działania, jakości oferowanych usług/produktów oraz analiz strategicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego i analiz marketingowych.

Do zasadniczych zadań Katedry należy:

b w obszarze dydaktycznym - prowadzenie zajęć m.in. z następujących przedmiotów: procesy decyzyjne, badania operacyjne, elementy optymalizacji, inżynieria systemów i analiza systemowa, zarządzanie jakością, normalizacja,  zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, doskonalenie organizacji, zarządzanie ryzykiem, marketing, komunikacja społeczna, audyt systemów zarządzania, dowodzenie, społeczna odpowiedzialność organizacji.

b. w obszarze naukowym -prowadzenie badań związanych z: poprawą efektywności zarządzania, analizą strategiczną organizacji, kontrolą strategiczną, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, technik operacyjnych w podmiotach działających w obszarze obronności i bezpieczeństwa; projektowaniem strategii organizacji, zarządzaniem projektami, które dotyczą m.in. ich społecznej odpowiedzialności; tworzeniem relacji z interesariuszami; kierunkami zmian w organizacji.

 Celem działalności Katedry jest:

Rozwijanie i propagowanie, zgodnie ze współczesnymi nurtami, wiedzy dotyczącej prakseologicznych metod rozwiązywania problemów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz poprawy efektywności zarządzania, wykorzystując dotychczasowy dorobek i doświadczenia pracowników.

Inspirowanie studentów do rozwijania zainteresowań w kierunku prakseologicznego podejścia do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania i dowodzenia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania.

 

Kontakt:

dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry
tel. 261-814-051
budynek 94 pokój 108
e-mail: a.wysokinska-senkus@akademia.mil.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:


prof. dr hab. Adam TOMASZEWSKI – profesor
tel. 261-813-785
budynek 94 pokój 206
e-mail: a.tomaszewski@akademia.mil.pl

prof. dr hab. Paweł CIEŚLAR – profesor
tel.261-814-202
budynek 94 pokój 207
e-mail: p.cieslar@akademia.mil.pl

mjr dr hab. Piotr MAŚLOCH – profesor nadzwyczajny
tel. 261-813-420
budynek 94 pokój 105A
e-mail: p.masloch@akademia.mil.pl

dr inż. Izabella HORZELA – adiunkt – prodziekan ds. studenckich
tel. 261-813-436
budynek 94 pokój 120
e-mail: i.horzela@akademia.mil.pl

dr inż. Piotr GÓRNY, adiunkt
tel. 261-814-645
bud. 22 p. 100
e-mail: p.gorny@akademia.mil.pl

dr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA – adiunkt
tel. 261-814-202
budynek 94 pokój 204
e-mail: m.kobylinska@akademia.mil.pl

dr Henryk WOJTASZEK, adiunkt
tel. 261-814-645
bud. 22 p. 100
e-mail: h.wojtaszek@akademia.mil.pl