MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej

Misją Katedry jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych w strukturach wojskowych poziomu taktycznego i operacyjnego w obszarach związanych z lotnictwem oraz obroną powietrzną i przeciwrakietową.

Katedra bierze udział w przygotowaniu kwalifikowanych kadr oficerskich w ramach kursów i studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem uwarunkowań sojuszniczych. Poprzez realizację przedsięwzięć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym Katedra przyczynia się do rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji oficerów Sił Powietrznych oraz innych RSZ w zakresie niezbędnym do obejmowania stanowisk w krajowych i międzynarodowych strukturach poziomu taktycznego i operacyjnego.

Działalność naukowa Katedry jest ukierunkowana na tworzenie podstaw teoretycznych, rozwijanie i porządkowanie wiedzy z zakresu wojny powietrznej, obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz operacyjnego użycia sił powietrznych ujmowanych funkcjonalnie.

Kadra Katedry:

ppłk dr inż Paweł MRÓZ – adiunkt, Kierownik Katedry
tel.(+48) 261-814-745
budynek 101, pokój 27
e-mail: p.mroz@akademia.mil.pl

płk dr hab. inż. Tadeusz ZIELIŃSKI – profesor ASzWoj, Prorektor ds. naukowych
tel.(+48) 261-813-431
budynek 101, pokój 220A
e-mail: t-zielinski@akademia.mil.pl

ppłk dr inż. Marcin DOCHNIAK – adiunkt
tel.(+48) 261-813-755
budynek 101, pokój 203A
e-miail: m.dochniak@akademia.mil.pl

ppłk dr Jacek MILEWSKI – adiunkt
tel.(+48) 261-813-831
budynek 101, pokój 112
e-miail: j.milewski@akademia.mil.pl

ppłk dr inż. Wojciech PROKOPOWICZ – adiunkt
tel.(+48) 261-813-755
budynek 101, pokój 203A
e-miail: w.prokopowicz@akademia.mil.pl

ppłk mgr inż. Grzegorz KOŁATA – starszy wykładowca
tel.(+48) 261-813-021
budynek 101, pokój 120
e-miail: g.kolata@akademia.mil.pl

ppłk mgr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI – starszy wykładowca
tel.(+48) 261-814-209
budynek 101, pokój 26
e-miail: a.krolikowski@akademia.mil.pl

Konsultacje kadry Katedry Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej w roku akademickim 2019/2020