MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Katedra Podstaw Logistyki

Katedra Podstaw Logistyki odpowiada za przygotowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie logistyki podmiotów gospodarczych.

Obszar zainteresowań badawczych: logistyka przedsiębiorstw i organizacji publicznych; logistyka w sytuacjach kryzysowych; procesy integracyjne logistyki gospodarki i logistyki sił zbrojnych okresu pokojowego.

 

Kontakt:

ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – adiunkt – kierownik katedry
tel. (+48) 261-814-555
budynek 22, pokój 14
e-mail: k.zadorozny@akademia.mil.pl 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

ppłk dr inż. Dariusz GRALA – adiunkt – prodziekan WZiD
tel. (+48) 261-813-441
budynek 94, pokój 121B
e-mail: d.grala@akademia.mil.pl

dr hab. Maciej KAŹMIERCZAK – profesor ASzWoj
tel. (+48) 261-813-264
budynek 22, pokój 24
e-mail: m.kazmierczak@akademia.mil.pl

ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-813-659
budynek 22, pokój 16
e-mail: j.winiarski@akademia.mil.pl 

mjr dr inż. Waldemar PAWLOS – asystent
tel. (+48) 261-813-154
budynek 22, pokój 15
e-mail: w.pawlos@akademia.mil.pl