MENU

Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ilona URYCH

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa/ budynek 25, tel. 261 814 657 e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl

Czas trwania studiów podyplomowych 
Trzy semestry

Opis studiów podyplomowych 
Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, obronność, wojskoznawstwo lub kierunki pokrewne, którzy chcą uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Studia zaplanowane są na trzy semestry (zimowy, letni i zimowy). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


wróć