MENU

Zarządzanie kryzysowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły:

  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe:
dr Irmina DENYSIUK
i.denysiuk@akademia.mil.pl
 


wróć