MENU

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla Bezpieczeństwa dla nauczycieli.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ilona URYCH

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa/ budynek 25,  tel. 261 814 657 e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl

Czas trwania studiów podyplomowych
Dwa semestry 

Opis studiów podyplomowych 

Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – Edukacji dla Bezpieczeństwa. Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie merytorycznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


wróć