MENU

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrzne przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia, których problematyka jest zbieżna z tematyką tych studiów.  Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, administracja, ekonomia, historia, pedagogika, prawo, zarządzanie.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zawiera moduły dot. m.in.:

  • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
  • służ specjalnych RP,
  • strategii i programów bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • patologii i przestępczości nieletnich,
  • zwalczania przestępczości,
  • kryminologii i kryminalistyki,
  • zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • prawa,
  • instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o pracę w organach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych bezpieczeństwo wewnętrzne:
dr Zbigniew SKWAREK
z.skwarek@akademia.mil.pl


wróć