MENU

Bezpieczeństwo narodowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów obejmuje następujące moduły:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • zarzadzanie kryzysowe,
  • przygotowania obronne,
  • strategia bezpieczeństwa narodowego.


Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Kontakt:
Opiekun studiów podyplomowych bezpieczeństwo narodowe:
dr Krzysztof GĄSIOREK
k.gasiorek@akademia.mil.pl


wróć