MENU
02maj

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w roku 2019/2020

02maj

Kontakt: studia podyplomowe

02maj

Opłaty za studia podyplomowe

08sie

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

08sie

Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP

08sie

Bezpieczeństwo narodowe

08sie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

08sie

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

08sie

Historia Służb Specjalnych

08sie

Logistyka systemów gospodarczych

08sie

Międzynarodowe stosunki wojskowe

08sie

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

08sie

Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

08sie

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

08sie

Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

08sie

Zarządzanie kryzysowe

08sie

Zarządzanie lotnictwem

08sie

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

08sie

Zarządzanie w organizacjach publicznych

08sie

Zarządzanie w sztabach wojskowych - studia nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020

08sie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

08sie

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

08sie

Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

08sie

Administracja obrony narodowej

07sie

Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie