MENU

Opłaty za niestacjonarne studia II stopnia

Przedstawiamy zestawienie dot. wysokości opłat (PLN) za jeden rok akademicki wraz z terminami ich wnoszenia:

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna
  semestr zimowy semestr letni semestr zimowy semestr letni
do 20 października do 20 października do 15 marca do 20 października
do 5 listopada
do 5 grudnia
do 5 stycznia
do 5 marca
do 5 kwietnia
do 5 maja
do 5 czerwca
4000 zł 2020 zł 2020 zł 515 zł 515 zł

 

Źródło: Załącznik 1 do zarządzenia nr 14 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 02.05.2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydawane dokumenty z tym związane oraz zasad pobierania i zwalniania z tych opłat.

 


wróć