MENU
04paź

Rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe przedłużona do 31 października 2019!

19lip

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

19lip

Opłaty za niestacjonarne studia II stopnia

17lip

ADMINISTRACJA

 • administracja bezpieczeństwa,
 • administracja elektroniczna,
 • administracja gospodarcza.
19lip

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego,
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
 • info-menadżer.
19lip

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

 • dyplomacja i komunikacja,
 • analityka i prognozowanie.
19lip

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • ochrona i obrona narodowa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacyjne,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe.
19lip

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo społeczne.
19lip

LOGISTYKA

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • transport,
 • logistyka wojskowa,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.
19lip

LOTNICTWO

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.
19lip

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.
19lip

OBRONNOŚĆ (studia nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020)

 • obronność państwa