MENU

Pomoc materialna dla studentów

W Akademii Sztuki Wojennej działa Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich, który zajmuje się obsługą socjalną studentów: informuje o aktualnych przepisach, doradza w sprawach indywidualnych w zakresie pomocy materilanej, ubezpieczeń czy ubiegania się o miejsce w domu studenckim.

Zakres pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuki Wojennej obejmuje:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomogi
  • Przyznanie miejsca w domu studenckim

 

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu przygotowanego specjalnie dla studentów Akademii:
http://www.akademia.mil.pl/rembridge


wróć