MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

KADRA

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

SYLWETKI WYKŁADOWCÓW i KEY SPEAKERS

Zakładka w trakcie kompletowania biogramów

 

MODUŁ 1: OGÓLNOBIZNEOWY

 

ANTCZAK JOANNA

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada bogaty dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu rachunkowości, w tym bezpieczeństwa finansowego, controllingu i jego zastosowania w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa, m.in. cyberbezpieczeństwa, wykorzystywania narzędzi, takich jak analiza finansowa, modele oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością.

Doświadczenie zawodowe nabyte w instytucjach finansowych i biurze rachunkowym.

 

BAKÓ TAMÁS

Asystent w Instytucie Nauk o Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Miszkolc, na Węgrzech. Po 32 latach pracy w biznesie, jako kierownik w różnych węgierskich i międzynarodowych firmach (np. UNILEVER, Fotex), przedsiębiorca, a w końcu doradca handlowy, postanowił zająć się karierą akademicką. W 1985 roku ukończył Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, specjalizując się w stosunkach międzynarodowych. Obecnie jest doktorantem, autorem wielu artykułów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, strategii podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Jest organizatorem i kierownikiem klubu biznesu dla utalentowanych studentów. Ponadto często uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jego główne zainteresowania to zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą oraz zarządzanie organizacjami międzynarodowymi. 

 

BARTOSIAK JACEK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Autor publikacji podejmujących tematykę sytuacji geostrategicznej Polski i Europy w dobie rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji.

Ekspert do spraw geostrategii. Był partnerem zarządzającym w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu, był członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz prezesem Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Założyciel i właściciel firmy Strategy & Future, dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego. Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, współzałożyciel „Play of Battle, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych. Współpracownik Nowej Konfederacji oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie.

 

DĄBKOWSKI ARTUR

Ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na rynkach krajów azjatyckich. Długoletnia kariera zawodowa w organizacjach promocji eksportu i inwestycji na obszarze Azji Południowo-Wschodniej (Biura Radcy Handlowego, Wydziały Ekonomiczno-Handlowe i Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Dżakarcie oraz Kuala Lumpur). Prowadził promocję sprzętu specjalnego i wyrobów przemysłu obronnego na obszarze Indonezji, Malezji, Filipin, Brunei Darussalam oraz Timoru Wschodniego. Autor licznych publikacji z obszaru aktywności biznesowej na rynkach Azji Dalekowschodniej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi i think-tankami. Współtwórca systemu wsparcia europejskich przedsiębiorców w ramach programu SEBSEAM Komisji Europejskiej na obszarze krajów ASEAN.

W okresie pracy za granicą (do 2018 r.), członek pro-bono Komitetu Doradczego EU-Philippines Business Network w Manili i Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu (MPBA) w Kuala Lumpur.

Wieloletni pracownik resortu właściwego ds. gospodarki (b. Ministerstwo Gospodarki, b. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, obecne Ministerstwo Rozwoju), odpowiedzialny za formułowanie zasad i realizację polskiej zagranicznej polityki gospodarczej w wymiarze bilateralnym, systemu wsparcia eksportu oraz współpracy w ramach organizacji międzynarodowych. Nadzoruje także kwestie wykorzystania przetargów międzynarodowych w celu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

 

GRUDZIŃSKI DARIUSZ

Ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie. Kompetencje zarządcze, technologiczne, jakościowe zdobyte poprzez pełną ścieżkę awansu od stanowisk podstawowych -  magazyniera, kontrolera jakości, technologa do szefa i dyrektora produkcji. Praktyk w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów jakości.

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w latach 2016-2017. Prowadził inicjatywy dotyczące harmonizacji raportowania i benchmarkingu GK PGZ.

 

KULCZYCKI MAREK

Prezes Zarządu Nest Bank. Doktor nauk ekonomicznych. Długoletnia kariera zawodowa w polskim sektorze bankowym, był. min. Prezesem Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku, Fortis Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Były pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego.

Pracownik naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, pełniący następujące stanowiska: Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, Dziekan Wydziału Biznesu, Prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych oraz Rektor Uczelni.

 

KUSIŃSKI TOMASZ

Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu produktowym i usługowym. Praktyk zarządzania projektami biznesowymi i technologicznym oraz zarządzania programami. Kierownik Programu NAREW w latach 2017-2018. Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w latach 2018-2019. Trener ITIL i PRINCE2.

 

MĄDRA ELŻBIETA

Absolwentka zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim, licencjonowany coach LMI, certyfikowany Interim Manager, członek zarządu Stowarzyszenia Interim Managers. Specjalista w poprawie efektywności operacyjnej w firmach MSP.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach managerskich w obszarach sprzedaży i marketingu, planowania, monitorowania wyników, motywacji zespołu, poprawy komunikacji. Wprowadziła na rynek firmę medyczną jako dyrektor zarządzający. Od ponad 10 lat prowadzi projekty Interim Management.

 

NAGY SZABOLCS

Profesor Szabolcs Nagy, doktor habilitowany, jest ekspertem w dziedzinie marketingu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem z zakresu biznesu. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Miszkolc na Węgrzech, gdzie obecnie zajmuje także stanowisko prodziekana do spraw stosunków międzynarodowych. Kieruje także Wydziałem Komunikacji i Strategii Marketingowej w Instytucie Marketingu i Turystyki. Szabolcs Nagy brał udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest także autorem ponad stu książek, rozdziałów, referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach na temat różnych aspektów marketingu. Jego główne zainteresowania badawcze związane są z marketingiem ekologicznym, społecznym i cyfrowym, a także z innowacjami marketingowymi oraz zachowaniem konsumentów. Bogate doświadczenie w biznesie, które nabył pracując w firma międzynarodowych o różnych branżach, jako dyrektor sprzedaży i kierownik marketingu wzbogaca jego metody nauczania.

 

NOWAK-FAR ARTUR

Profesor nauk prawnych, doktor ekonomii, dyrektor Instytutu Prawa Szkoły Głównej Handlowej, adwokat. Profesor wizytujący Szkoły Administracji Publicznej Danii oraz National Taiwan University w Tajpej. Wykładał na wielu zagranicznych uczelniach m.in. amerykańskich, holenderskich, izraelskich, japońskich i rosyjskich.

Autor ponad 300 publikacji naukowych oraz niemal 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i finansowym krajowym, unijnym i międzynarodowym.

Doświadczenie praktyczne - współpracuje z MSZ, MRiRW i NIK. Konsultował także administrację Tajwanu i Ukrainy.

 

NOWAKOWSKA-GRUNT JOANNA

Doktor habilitowana inżynier, profesor Politechniki Częstochowskiej, zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego. Obszar zainteresowań naukowych to wykorzystanie zarządzania logistycznego do usprawnienia procesów zarządzania w przedsiębiorstwach oraz strategiczne aspekty działalności przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach oraz wydawnictwach krajowych i  zagranicznych.

Bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami, przede wszystkimi w obszarze logistyki, ale również strategii ich działania. Prowadząc badania, współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. w Słowacji, Czechach, Węgrzech, Słowenii i na Ukrainie.

 

NOWAKOWSKA-KRYSTMAN ANETA

Doktor nauk ekonomicznych, habilitacja w naukach o bezpieczeństwie, profesor ASzWoj, autorka publikacji z zakresu zarządzania strategicznego. Twórczyni studiów podyplomowych: MBA D&S, Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej, Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie kierownicze, które nabyła m.in. jako kierownik projektów naukowych i dydaktycznych, pełniąc funkcje kierownika katedry, dyrektora, prorektora. Doświadczenie praktyczne nabywa uczestnicząc w wielu ćwiczeniach dowódczo-sztabowych z wojskami (CPX, FTX), ćwiczeniach działowych i kompleksowych.

 

ORŁOWSKI WITOLD

Profesor nauk ekonomicznych, Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej i makroekonomii. Kształcił się na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim,  Uniwersytecie Harvarda.

Pełnił funkcje kierownicze w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Banku Światowym, Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim  oraz przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych.

 

ROSZKIEWICZ MATEUSZ

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, The Chartered Institute of Marketing oraz programu Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada certyfikaty zarządzania projektami Prince i PM Agile oraz certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.

Doświadczenie zawodowe w zakresie definiowania i wdrażania planów marketingowych, realizacji kampanii oraz budowie i zwiększaniu rozpoznawalności marek na rynku zdobywał, zarządzając obszarem marketingu m.in. w: Ernst & Young, Banku Ochrony Środowiska, Narodowym Banku Polskim, także w środowisku międzynarodowym (Contract Administration, TGC Corporate Lawyers, Crowe Horwath). Obecnie odpowiada za rozwój nowych technologii w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

 

SROKA WŁODZIMIERZ

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Obszar jego zainteresowań naukowych to zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między przedsiębiorstwami, fuzje i przejęcia, CSR i etyka w biznesie, a także innowacje i przedsiębiorczość.

Pracę naukową łączy z działalnością w biznesie, pełniąc różne stanowiska menedżerskie w spółkach kapitałowych w branży stalowej, inżynieryjnej oraz chemicznej (m.in. wiceprezes zarządu Huty Katowice SA, prezes zarządu RAPZ sp. z o.o., wiceprzewodniczący RN Huty Bankowa sp. z o.o., Wiceprzewodniczący RN GZNF „Fosfory” sp. z o.o.)

 

SZCZERBIAK PIOTR

International MBA, trener i mentor PMI i SGH.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych organizacjach w obszarach: priorytetyzacji projektów, zintegrowanego zarządzania budżetem i ryzykiem projektów, planowania zasobowego portfela.  Zarządzał programami i projektami w produkcji, logistyce, IT, finansach (np.  zbudowanie struktur sprzedaży, obsługa klienta, wdrożenie procedur korporacyjnych do małej organizacji handlowej, wdrożenie systemu obiegu dokumentów oraz nowej koncepcji obsługi finansowej organizacji pozarządowej).

 

WALKOWIAK WITOLD

Doktor nauk ekonomicznych, stypendysta Fulbright’a. Pierwsze lata kariery związane były z Instytutem Finansów oraz pracą w instytucjach finansowych. Był członkiem zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Banku BPH S.A. Następny okres to praca w sektorze ubezpieczeniowym. Był  członkiem zarządu PZU S.A. oraz Przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Finansowej, a następnie Wiceprezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń. Posiada także międzynarodowe doświadczenia zawodowe związane z pełnieniem funkcji dyrektora finansowego Pionu Europejskiego Eukreko B.V. (Holandia) oraz członka Rad Dyrektorów i Przewodniczącego Komitetów Audytu Interamerican (Grecja) i First Friends (Irlandia). Obecnie jest Wiceprezesem TUiR Warta S.A. i TUnŻ WartaS.A.

 

MODUŁ 2: BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

GRYZ JAROSŁAW

Profesor doktor habilitowany, wykładowca akademicki,  naukowiec. Zainteresowania naukowe koncentruje na bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, autor licznych publikacji w tych obszarach wiedzy. Uczestnik oraz współprowadzący specjalistycznych kursów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz United States Institute for Peace.

Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej. Pracował w Departamencie Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, następnie w Akademii Obrony Narodowej, zajmując stanowiska kierownicze we władzach wydziału i uczelni.

 

KRZESZOWSKI WIESŁAW

Doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa, nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym. Autor i współautor licznych opracowań dotyczących problematyki zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Współautor ćwiczeń dowódczo-sztabowych w części dotyczącej współpracy Sił Zbrojnych RP z organami administracji publicznej

 

OLEARCZYK SŁAWOMIR

Doktor nauk wojskowych, autor i współautor publikacji z zakresu systemu obronnego państwa oraz niemilitarnych przygotowań obronnych.

Główny koordynator regionalnych ćwiczeń obronnych oraz współautor ćwiczeń kompleksowych i działowych organizowanych przez ministrów oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, zajmował stanowiska w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON.

 

SKIBA JAKUB

Doktor ekonomii. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W swojej karierze pełnił funkcję: Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym, Dyrektora Generalnego w MSWiA, a następnie w KPRM, członka Zarządu NBP, członka Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był Prezesem Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie funkcję Szefa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej.

 

WRZOSEK MAREK

Profesor doktor habilitowany. W pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej od wielu lat zajmuje się kwestiami związanymi z systemem rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, realizatorem i uczestnikiem prac naukowo-badawczych oraz projektów, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych.

Pułkownik rezerwy, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach decyzyjnych.

 

MODUŁ 3: OGRANICZONEGO WYBORU
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI

 

LATES VIKTOR

Jest starszym wykładowcą w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie w Miszkolc. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnorodnych aspektach użycia technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz cyfryzacji procesu produkcji. Jego działalność edukacyjna obejmuje modelowanie i użycie systemów informatycznych, zarządzanie produkcją, procesy biznesowe oraz standardowe moduły zintegrowanego modułowego pakietu oprogramowania ERP stworzonego przez firmę SAP. Posiada certyfikat „Certified Application Associate in Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5 SAP”.

 

MOLNÁR VIKTOR

Doktor Viktor Molnar jest uznanym na całym wiecie badaczem i ekspertem w dziedzinie zarządzania procesowego. Opublikował kilka artykułów w wysoko cenionych czasopismach WoS/Scopus. Jego głównym obszarem zainteresowań jest wsparcie decyzji kierowniczych związanych z procesem obróbki skrawaniem i produkcyjnym. Jest stałym członkiem komitetów programowych europejskich i azjatyckich konferencji. Doktor Molnar jest inżynierem mechanikiem oraz posiada stopień doktora
w zakresie organizacji i zarządzania; posiada certyfikat „Certified Application Associate in Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.07”. Jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Miszkolc i uczy przedmiotów takich jak: teoria decyzji, zarządzanie projektem oraz zarządzanie procesowe.

 

PIECZETOWSKI CEZARY

Absolwent Politechniki Wiedeńskiej. Dyrektor zarządzający obiektu Site Lead Amazon Łódź. Pracował w centrum badań i rozwoju w firmie Procter&Gamble, gdzie wprowadzał projekty w fabrykach w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Posiada 8-letnie doświadczenie w obszarze operacji e-commerce w firmie Amazon. Początkowo zajmował się projektami automatyzacji w centrach dystrybucji w Europie. Następnie wspierając struktury Amazon w Polsce, brał udział w uruchomieniu centrum dystrybucji we Wrocławiu, budował i prowadził 800-osobową grupę operacyjną w centrum w Sosnowcu. 

 

SZELĄG KRZYSZTOF

Doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka, autor publikacji z zakresu logistyki w systemach gospodarczych oraz militarnych. Specjalizuje się w sprawach transportu oraz zarządzania systemami logistycznymi.

 

ZARZĄDZANIE INOWACYJNYMI TECHNOLOGIAMI

 

GAJEWSKI FRYDERY

 

GÓRECZNA ANNA

Magister zarzadzania ze specjalnością Systemy Informatyczne, ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogika. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami zdobyte w Wyższej Szkole Menedżerskiej w katedrze Informatyki.

Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz portfelem projektów IT, w szczególności wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP, EOD, tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych. Wieloletnia praktyka w zarządzaniu zespołami ekspertów w branży IT.

Aktualnie Dyrektor Działu Usług w Simple S.A., odpowiedzialna za realizację nowych kontraktów, wdrożeń systemu ERP. Skutecznie kieruje 30 osobowym zespołem konsultantów i kierowników projektów. Praktyczna umiejętność prowadzenia projektów metodami klasycznymi IPMA/PRINCE2, znajomość zwinnych metodyk Agile, stosowanie dobrych praktyk ITIL.

 

KUDELSKI JAROSŁAW ROBERT

Absolwent kursu SERA (Session européenne des responsables d'armement) organizowanego przez Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego Polskiej Grupy Zbrojeniowej, inicjator innowacyjnych programów i projektów obronnych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w spółkach sektora publicznego i prywatnego.

 

KRÓLIKOWSKI HUBERT

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki.

Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Kompetencje eksperckie nabył, pracując m.in. w Departamencie Systemu Obronnego BBN, Departamentach Analiz Strategicznych i Integracji z NATO, Zespole ds. Analiz Zagrożeń Zewnętrznych w Departamencie Analiz Zagrożeń, Międzyresortowym Zespole ds. Restrukturyzacji Przemysłu Obronnego Departamencie Programów Offseowych MG, Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

 

MROCZEK ŁUKASZ

Zastępca Dyrektora Biura Projektów Morskich w Departamencie Projektów Zbrojeniowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie. Prowadził projekty dla klientów międzynarodowych (m.in. Procter&Gamble, Coca Cola), pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz i Rozwoju w PGZ. Jako kierownik Programu „Orka” w PGZ SA odpowiedzialny był za koordynację negocjacji warunków współpracy przemysłowej z zagranicznymi dostawcami okrętów podwodnych.

 

PIOTROWSKA-TRYBULL MARZENA

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jean’a Monnet’a na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących zarządzania gospodarką regionalną, relacjach jednostek wojskowych ze społecznościami lokalnymi oraz zarządzania organizacjami publicznymi w ujęciu prakseologicznym.

Prodziekan ds. naukowych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

 

ZAJĄC RADOSŁAW

Trener, wykładowca akademicki, kierownik projektów. Posiada certyfikaty PRINCE2 PRactitioner, AgilePM Practitioner oraz COBIT5, autor publikacji naukowych.

Zarządza projektami oraz wspiera ich realizację jako konsultant, a także analityk biznesowo-systemowy. Od 15 lat łączy pracę na uczelni z operacyjną i projektową działalnością biznesową oraz prowadzeniem szkoleń (z zarządzania projektami, podejmowania decyzji oraz projektowania systemów informatycznych, prognozowania i symulacji, tworzenia modeli biznesowych) dla korporacji i instytucji sektora publicznego.

Doświadczony kierownik projektów  m.in. w PZU SA (np. program polisowy dla 15 tys. użytkowników oraz bazy wiedzy), a także projektów B+R prowadzonych we współpracy z uczelniami.

 

BUDOWANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

 

BEHNKE MACIEJ

Doktorant psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent poznańskiego AWF-u. Wielokrotny stypendysta i laureat grantów badawczych, stażysta Stanford University i University of Chieti Pescara. Autor publikacji podejmujących tematykę roli pozytywnych emocji i  przekonań w kontekście osiągnięć i występów sportowych. Autor książki: Trening Mentalny, Psychologia sportu w praktyce. Manger Laboratorium Psychofizjologi Zdrowia, gdzie wraz z zespołem dr hab. Łukasza Kaczmarka, prowadzi badania na esportowcami.

 

JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN MARIA

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca akademicki, certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany konsultant MBTI i HAS, menedżer HR. Doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, trener umiejętności menedżerskich.

Zrealizowane projekty eksperckie obejmowały m.in. coaching i indywidualne konsultacje dla menedżerów, wdrożenia coachingu sprzedaży (przygotowanie procedury, narzędzi coachingowych i trenerskich), audyty kompetencyjne i ocena 360’.

 

ŻAK-GAJEWSKA MARIOLA

Magister sztuki PWST w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w obszarze wystąpień publicznych, psychologii osiągnięć i treningu mentalnego menadżerów.

Aktorka, współzałożyciel i prezes spółki zajmującej się zastosowaniem nowatorskich rozwiązań i technologii w finansowaniu i organizacji produkcji filmowej, dyrektor prywatnej placówki  edukacyjnej zajmującej się szkoleniami językowymi w korporacjach.

 

MODUŁ 4: SWOBODNEGO WYBORU
MODEL OGÓLNOBIZNESOWY

 

BALATON KÁROLY

Doktor Károly Balaton był pełnoetatowym profesorem na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie oraz w jego wcześniejszych strukturach. Od lutego 2015 jest pełnoetatowym profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Miszkolc na Węgrzech. Od września 2018 jest także profesorem nieetatowym na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Na Uniwersytecie Korwina był kierownikiem wydziału oraz zastępcą dyrektora instytutu. Kierował również programem doktoranckim od 2005 do 2011 roku. Na Uniwersytecie w Miszkolc jest kierownikiem wydziału w Instytucie Zarządzania oraz przewodniczącym programu doktoranckiego. W 1987 uzyskał stopień kandydata nauk, a w 2004 stopień doktora Węgierskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują obszary zarządzania, organizacji oraz zarządzania strategicznego. Od 2011 do 2017 zajmował stanowisko przewodniczącego Komitetu Naukowego Zarządzania Biznesem w Akademii Nauk. Może poszczycić się znaczną ilością publikacji w węgierskich oraz międzynarodowych czasopismach naukowych w zakresie zarządzania strategicznego oraz teorii organizacji.

 

BEDNARCZYK PAULINA

 

CIEĆWIERZ TOMASZ

 

GODLEWSKI GRZEGORZ

 

JARECKA URSZULA

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, socjolog kultury. Prowadzi badania w dziedzinie mediów, kultury popularnej, przekształceń technologicznych w kulturze współczesnej. Wyniki badań publikuje w książkach i artykułach. Autorka publikacji poświęconych m.in. tematyce konsekwencji rozwoju technologii w kulturze wizualnej, aspektom obrazu wojny w mediach wizualnych. 

Doświadczony nauczyciel akademicki. Kierowała  polską częścią międzynarodowego projektu E-Story. Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era.

 

KACZMAREK ALEKSANDRA

pracownik naukowo-dydaktyczny w Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest doktorem w dziedzinie nauk społecznych. Obszar naukowych dociekań skupia się na psychologicznych uwarunkowaniach procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza w warunkach silnego stresu. W ramach doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego uczestniczyła w wielu profesjonalnych przedsięwzięciach szkoleniowych, poświęconych problematyce stresu.

 

KACZMAREK (KEMNITZ) MAGDALENA

Psycholog sportu certyfikowany przez Polski Komitet Olimpijski, Akredytowana przez Polski Komitet Olimpijski w 2010 i 2015 roku, mgr psychologii i studiów podyplomowych Akademia Trenera na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych Psychologia Sportu na Uniwersytecie Gdańskim. Trener Integralnej Postawy Gotowości Startowej w ramach Projektu Unijnego Silna i Odporna Psychicznie Kadra Londyn 2012. Wybitny sportowiec, olimpijka, wielokrotna medalistka imprez międzynarodowych. Autorka książki: Trening Mentalny, Psychologia sportu w praktyce.

 

KARWIŃSKI DARIUSZ

Magister inżynier, absolwent Instytutu Kształcenia Managerów Jakości, Defence and Security Manager w ECPM POLME (Engineering Procurement Construction Management Poland Middle East). Ukończył wiele kursów i szkoleń w kraju i za granicą m.in. w Centrum Studiów Bezpieczeństwa Azji i Pacyfiku na Hawajach oraz Departamencie Misji Pokojowych i Departamencie Bezpieczeństwa i Ochrony ONZ we Włoszech. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania i dowodzenia.

Pułkownik dyplomowany rezerwy, weteran misji poza granicami kraju, dyplomata wojskowy ? były Attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy w Kazachstanie i Kirgistanie. Członek-założyciel Krajowego Zespołu Negocjatorów, uczestnik wielu negocjacji biznesowych w kraju i za granicą. Doświadczony w obszarze savoir-vivre’u, PR, PI oraz mediacji i negocjacji międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem państw wschodnich  i bliskowschodnich.

 

KUREK DOROTA

Doktor nauk o obronności. Autorka wielu publikacji poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, w tym oceniania pracowników i zarządzania kompetencjami, przywództwa oraz kształtowania wizerunku organizacji.

 

NIEMIEC MARLENA

Doktor nauk o obronności, trener, pedagog. Obszar działalności naukowej łączy w sobie elementy związane z działalnością etyczną w biznesie i zarządzaniu, obejmuje  również kulturę organizacyjną i negocjacje oraz obszar dotyczący występowania patologii w organizacjach.

 

MILEWICZ MACIEJ

 

MOGIŁA-LISOWSKA JOLANTA

Pracownik akademicki z wieloletnim stażem, specjalizuje się w teorii i metodyce rekreacji ruchowej. Profesor nzw. w AWF w Warszawie. Długoletnia praca ekspercka w FISpT (Fedreation International Sport pour Tous). Dwie kadencje praca w PKA (Państwowa dziś Polska Komisja Akredytacyjna – ekspert). Doświadczenie praktyczne w: żeglarstwie, narciarstwie, ratownictwie wodnym, nurkowaniu, pływaniu, jeździe konnej, tańcu ludowym, fitnessie. Pełniła funkcje prodziekana ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz prorektora ds. dydaktyki w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, jak też – prorektora i rektora w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Zainteresowania dydaktyczno-badawcze: socjalizacja pierwotna i wtórna do sportu dla wszystkich, uwarunkowania efektywności pracy animacyjnej w sporcie dla wszystkich oraz mowa ciała, jako narzędzie pracy.

 

OLSZEWSKI JANUSZ

Doktor, absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych, doktorat z ekonomii.

Pułkownik rezerwy, służył na różnych stanowiskach w pułku lotniczym (od technika w Dziale Obsługi Technicznej Śmigłowców do zastępcy dowódcy Dywizjonu Dowodzenia Lotami). Następnie doświadczenie zdobywał w Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej na stanowiskach adiunkta oraz kierownika zakładów na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Uczestniczył w opracowywaniu ekspertyz wykonywanych na zlecenie różnych instytucji MON oraz w pracach zespołów naukowo-badawczych podejmujących tematykę obronności. Aktywnie uczestniczy w działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

ORŁOWSKA EWA

 

SANKIEWICZ BARTOSZ

 

STOLARZ ADAM

Absolwent  Akademii im. Leona Koźmińskiego - kierunek finanse i rachunkowość.

Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu projektów akwizycyjnych restrukturyzacyjnych  i inwestycyjnych oraz projektów bankowych realizowanych  na styku z sektorem publicznym (fuzje i przejęcia, plany akwizycji, udział w badaniach due dilligance i wycenach spółek).

Doświadczenie zdobywał m.in. w  Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Polskiej Spółce Gazowniczej sp. z o.o., Polskim LNG, Banku DnB Nord SA. Pracując w sektorze bankowym, zajmował się projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Był członkiem zarządu ARP SA odpowiedzialnego za sektor specjalny i nadzór właścicielski. Kierował także zespołem negocjacyjnym sprzedaży udziałów w Polskich Zakładach Lotniczych sp. z o.o.

 

SZAFRAN ARIEL

 

SZCZYGIELSKA AGNIESZKA

 

ŚWIĄTEK RADOSŁAW

 

WIATER KRZYSZTOF

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.  Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie. Wykładał na studiach MBA organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Minnesoty oraz jako visiting profesor prowadził wykłady na Carlson School of Management. Pełnił funkcję asystenta oraz adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczony praktyka prawa z ponad 25-letnim stażem. Doradzał przy największych projektach z zakresu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów z sektora obronnego, energetycznego i finansowego.

 

ZIELIŃSKI TOMASZ

 

 ZWOLIŃSKA MAGDALENA

 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 

BILSKA ANNA

 

CHOMA ARTUR

Wieloletni wykładowca akademicki. Pułkownik, Szef Zespołu Rozwoju i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN. Ekspert w zakresie planowania i programowania Sił Zbrojnych RP, systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP oraz zarządzania programami operacyjnymi.

 

DYMANOWSKI KAROL

Doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie w środowisku informacyjnym. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa i obronności dotyczących polityki zbrojeniowej, rozpoznania, walki radioelektronicznej oraz cyberbezpieczeństwa.

Generał brygady, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia. W resorcie obrony narodowej odpowiada m.in. za tworzenie, prowadzenie i monitorowanie polityki zbrojeniowej w obszarach związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego, oraz międzynarodową współpracą zbrojeniową.

 

ELAK LESZEK

Doktor habilitowany, nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa i obronności. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne dotyczą w szczególności kwestii związanych z taktyką Wojsk Lądowych, zdolności obronnych Sił Zbrojnych, współpracy cywilno-wojskowej w obszarze narodowym i międzynarodowym.

Pułkownik, żołnierz z długoletnim stażem służbowym oraz doświadczeniem bojowym. Przez wiele lat pełnił stanowiska kierownicze – od kierownika zakładu do prodziekana wydziału. Obecnie prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej.

 

GĄSIOR JAROSŁAW

Magister inżynier, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w Lotnictwie. Obecnie odpowiedzialny za obszar zapewnienia jakości, w tym dokumenty normatywne regulujące jego funkcjonowanie oraz realizację szkoleń w resorcie obrony narodowej. Podpułkownik, Szef Wydziału Zarządzania Jakością Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Polski przedstawiciel w gremiach NATO (Life Cycle Management Group/Working Group 2 on Quality) i międzynarodowych ds. jakości (International Aerospace Quality Group). Uczestnicząc w pracach zespołów zadaniowych bierze udział w procesie tworzenia zapisów norm międzynarodowych (ISO/AS) oraz dokumentów standaryzacyjnych zapewnienia jakości NATO (STANAG/STANREC/AQAP). Uczestnik wielu szkoleń, ćwiczeń i misji poza granicami kraju. W trakcie studiów doktoranckich - nauki techniczne. Autor opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym z zakresu lotnictwa.

 

KALBARCZYK MAREK

Naczelnik wydziału międzynarodowej współpracy naukowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa MON. Wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach EDA (European Defence Agency) i NATO. Pełnił m.in.  funkcję narodowego koordynatora w NATO Science and Technology Organisation. Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami i programami badawczymi międzynarodowymi nabył, pełniąc funkcję menadżera technologii systemów lądowych w EDA.

 

KUREK SYLWESTER TOMASZ

Inżynier, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, specjalista z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa ekonomicznego, polityki gospodarczo-obronnej oraz analizy ekonomicznej i ekonomiki przedsiębiorstwa.

Pułkownik, wieloletni nauczyciel akademicki, pełnił funkcje kierownicze, obecnie prodziekan  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Ekspert MON, autor i współautor publikacji poświęconych problematyce ekonomiki obronności, bezpieczeństwa ekonomicznego, współczesnej wojnie handlowo-gospodarczej.

 

LEWIŃSKI RYSZARD

Doktor, nauczyciel akademicki

Pułkownik, naczelnik wydziału koordynacji badań naukowych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu, nadzorze i rozliczaniu projektów badawczych. Pełnił m.in. funkcje przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej w komitecie sterującym NCBR oraz zespole OB 1 komitetu ds. oceny parametrycznej jednostek naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

MATELA KAMILA

Doktorantka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Biura Cybertechnologii, Symulacji i C4ISR (command, control, computers, communications, intelligence, surveillance and reconnaisance) w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów technologicznych, w ramach których opracowano i wrożono nowoczesne rozwiązania dla sektora zbrojeniowego.  Współpracowała m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), European Satellite Navigation Competition 2015 Experts Network oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

NOWICKA JULIA

Doktor nauk o bezpieczeństwie, trener medialny i logopeda, socjolog w specjalności psychologia społeczna. Prowadzi badania w tematyce wywierania wpływu i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Autorka licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych kadry menedżerskiej wiodących na rynku firm prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

PILARSKI GRZEGORZ

Doktor inżynier, pracownik naukowy i dydaktyczny, absolwent Instytutu Polityki Światowej w Waszyngtonie w obszarze studiów strategicznych obejmujących zarządzanie państwem (m.in. cyber statecraft) oraz zintegrowaną strategię. Obszar zainteresowań badawczych to cyberbezpieczeństwo, ochrona informacji w systemach i sieciach IT, zautomatyzowane systemy dowodzenia, zarządzanie projektami.

Podpułkownik, kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Działań Informacyjnych Akademii Sztuki Wojennej.

 

PLEBANIAK PIOTR

Socjolog, z zamiłowania sinolog, publicysta. Doktorant Wydziału Historiografii na Chinese Culture University w Tajpej, gdzie wkrótce obroni pracę doktorską dotyczącą starożytnej greckiej i chińskiej sztuki wojennej oraz ich wpływu na genezę podstawowych cech obu cywilizacji – europejskiej i konfucjańskiej. Naukowo specjalizuje się w psychologii konfliktu i historii wojskowości, zawodowo w psychologii negocjacji. Autor publikacji podejmujących problematykę psychologii konfliktu oraz budowania świadomości sytuacyjnej i zdolności predykcyjnej.

 

POZNAŃSKI MAREK GRZEGORZ

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zastępca ambasadora RP w Republice Litewskiej. Specjalista w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, rozbrojenia, nieproliferacji i kontroli eksportu oraz cyberbezpieczeństwa. Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. Był także członkiem Grupy Ekspertów Rządowych ONZ ds. rakiet oraz ambasadorem RP w Estonii.

 

PULAY GYULA

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Miszkolc. Kieruje Wydziałem Zarządzania Administracją Państwową. Jest autorem pięciu książek oraz kilku artykułów naukowych na tematy związane z zarządzaniem. Ma także bogate doświadczenie praktyczne w administracji publicznej. Od ponad 13 lat pracuje również jako kierownik ds. administracyjnych (stały sekretarz stanu) w różnych ministerstwach oraz Biurze Premiera. Poza pracą na uczelni obecnie pracuje także dla Najwyższej Izby Kontroli na Węgrzech, jako kierownik nadzoru. Jego główne zainteresowania zawodowe obejmują kontrolę zarządczą oraz zarządzanie strategiczne, zarządzanie integralnością, a także zarządzanie wydajnością i wiedzą w sektorze publicznym.

 

SKOMRA WITOLD

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Jako doradca odpowiada w RCB za obszar ochrony infrastruktury krytycznej. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

SOCZYŃSKI MARIUSZ

Magister inżynier, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant Akademii Sztuki Wojennej. Autor wielu publikacji z zakresu ogólnie pojętego systemu pozyskiwania  sprzętu wojskowego oraz szkoleń z tego obszaru.

Pułkownik rezerwy, Zastępca Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 20 -letnie doświadczenie z obszaru pozyskiwania  sprzętu wojskowego, w tym zamówień publicznych jak i systemu zapewnienia jakości. W czasie pełnienia służby wojskowej zajmował stanowiska związanie z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego dla SZ RP w Inspektoracie Uzbrojenia i wcześniej w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych w MON.

 

STRZODA MAREK

Inżynier, doktor nauk wojskowych; obszarem jego działalności naukowej i praktycznej jest kontrola zarządcza, doskonalenie funkcjonowania organizacji publicznych, planowanie działalności oraz system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Stowarzyszenia „Powermetric Research Network”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w ośrodkach akademickich oraz w MON. Wykonywał zadania zastępcy kierownika Zespołu Analiz Strategicznych, a następnie Zespołu Zarządzania Strategicznego.

 

SWEKLEJ PAWEŁ

Magister inżynier, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Autor publikacji z zakresu nadzorowania jakości oraz niezawodności sprzętu wojskowego.

Pułkownik, dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W czasie pełnienia służby wojskowej zajmował stanowiska związanie z zarządzaniem techniką wojskową.

 

WĘDROWSKI JACEK

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Staże naukowe odbył na amerykańskich uniwersytetach John Hopkins, UCLA i Princeton. Radca prawny, adwokat, wykładowca akademicki m.in. międzynarodowego prawa obrotu gospodarczegow akademickich programach MBA Uniwersytetu w Rotterdamie i Uniwersytetu Tiffin. Autor książek z zakresu stosunków międzynarodowych i zagadnień prawnych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Prawnik  w  amerykańskich globalnych  korporacjach z sektora innowacyjnych strategicznych technologii w ich oddziałach w Polsce, Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych. Partner międzynarodowych kancelarii prawniczych. Doradca w projektach gospodarczych i transakcjach  zrealizowanych poza Polską, w tym w  USA, na Bliskim i Dalekim Wschodzie w zakresie  międzynarodowego prawa transakcyjnego, oceny ryzyk prawnych, zgodności regulacyjnej oraz prawa własności intelektualnej w odniesieniu do najnowszych technologii, w tym stosowanych w sektorze obronnym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pełnomocnik krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych w ich międzynarodowych sporach sądowych, mediacjach i postępowaniach arbitrażowych.

 

WIERCIŃSKI MICHAŁ

Doktor nauk o obronności. Dyrektor Biura Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze obronności. Kolejne stanowiska służbowe zajmował w Sztabie Generalnym WP, MON oraz w przedsiębiorstwach przemysłu kosmicznego i zbrojeniowego.

Swoją aktywność zawodową koncentruje na projektach B+R realizowanych w obszarze technologii obronnych i kosmicznych. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu realizacją złożonych projektów B+R w ramach krajowych (NCBR) i międzynarodowych strumieni finansowania (EDA, NATO).

 

WILCZEWSKA ALICJA

Doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja filologia dla mediów. Obszar zainteresowań badawczych to komunikacja perswazyjna, w tym marketing polityczny i komercyjny, metody przeciwdziałania zagrożeniom w przestrzeni informacyjnej, etyka w komunikowaniu masowym, edukacja informacyjna i medialna, społeczeństwo informacyjne.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży medialnej i w komunikacji marketingowej. Wspiera projekty komunikacyjne i PR-owe w korporacjach międzynarodowych. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa.

 

WIŚNIEWSKI MICHAŁ

 

ZAMELEK PAULINA

MBA, doktor nauk o obronności, wykładowca akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej, autorka publikacji z zakresu przemysłowego sektora obronnego.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie pracy w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach współpracy z podmiotami międzynarodowymi.

 

MODUŁ 5: PROJEKT DYPLOMOWY

KRYSZK DARIUSZ

Płk rez., doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej. Absolwent m.in. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Podyplomowego Studium Marketingu Politycznego i Medialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie; Akademii Komunikacji i Informacji Bundeswehry.

Od 20 lat naukowo, edukacyjnie i praktycznie zajmuje się wojskowym Public Affairs. Pracował jako główny specjalista Departamentu Prasowo-Informacyjnego i Departamentu Komunikacji Społecznej MON. Był odpowiedzialny za: Komunikację Strategiczną (STRATCOM), zarządzanie informacja publiczną w sytuacjach kryzysowych (zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny), instytucjonalną współpracę z mediami. Planował i kierował obsługą prasową międzynarodowych ćwiczeń, spotkań i konferencji wojskowych (Szef Centrum Prasowego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w Krakowie  w 2009 r., ćwiczeń „Allied Reach-2011”, „Steadfast Jazz-2013”, „Anakonda-16” – doradca).

Współuczestniczył w opracowaniu strategii Public Affairs na rzecz profesjonalizacji Wojska Polskiego oraz zaangażowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Konsultant wojskowy filmu dokumentalnego pt. „Przeżyć Afganistan” oraz fabularnego „Karbala”.

 

 

Zobacz więcej: