MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Integracja pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z zarządzaniem kryzysowym – wybrane aspekty

Współczesne zagrożenia i wyzwania są różne od tych z czasów „zimnej wojny”, a granica pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym staje się sztuczna i niewyraźna. Wydarzenia na Ukrainie są tego klasycznym przykładem. Wymienione uwarunkowania wymuszają ewolucję narodowych systemów bezpieczeństwa w kierunku integracji sił i środków wchodzących w skład tych systemów, w celu wykorzystania komponentów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania (międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym) w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Sygnały dochodzące od praktyków oraz analiza literatury przedmiotu wskazują, że obecny stan prawny i organizacyjny w zakresie przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego rodzi wiele problemów wykonawczych związanych przede wszystkim z podejmowaniem stosownych działań przez organy administracji publicznej w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.

Główny problem badawczy Seminarium został zawarty w pytaniu: Czy, a jeśli tak to w jakim zakresie integrować wysiłki struktur przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla lepszego wykorzystania ich potencjału w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny?

Zasadniczym celem Seminarium jest określenie potrzeb oraz możliwości (zakresu) integracji przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa i na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Komitet organizacyjny Seminarium:
płk rez. mgr Zenon Sobejko - Przewodniczący
mgr Sylwia Demedziuk
mgr Lesław Dubaj

Plakat

Pliki do pobrania:

  • Program seminarium
    Plik Program seminarium 23.05.2018.doc , waga pliku: [212 KB] , [Program seminarium]