MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Instytut Studiów Strategicznych prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej strategii. Instytut realizuje zajęcia na wszystkich kierunkach studiów i kursów realizowanych w ASzWoj z zakresu problematyki: geopolityki, bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzania strategicznego, strategii bezpieczeństwa i strategii obronnej, terroryzmu oraz bezpieczeństwa informacyjnego państwa. 

WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor

dr hab. Piotr GROCHMALSKI

tel. 261-813-829

e-mail: p.grochmalski@akademia.mil.pl

 

Zastępca Dyrektora 

ppłk dr inż. Paweł MAJDAN

tel. 261-813-710

e-mail: p.majdan@akademia.mil.pl

 

Specjalista

mgr Emilia SOLARZ

tel. 261-813-829

e-mail: e.solarz@akademia.mil.pl

KATEDRA GEOPOLITYKI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO I DYPLOMACJI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I KOMUNIKACJI

KATEDRA PROGNOZ STRATEGICZNYCH I PLANOWANIA

KATEDRA SŁUŻB SPECJALNYCH