MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Instytut Studiów Strategicznych prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej strategii. Instytut realizuje zajęcia na wszystkich kierunkach studiów i kursów realizowanych w ASzWoj z zakresu problematyki: geopolityki, bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzania strategicznego, strategii bezpieczeństwa i strategii obronnej, terroryzmu oraz bezpieczeństwa informacyjnego państwa. 

WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor

dr hab. Piotr GROCHMALSKI

e-mail: p.grochmalski@akademia.mil.pl, pok.210

Zastępca Dyrektora 

dr Piotr LEWANDOWSKI

e-mail: p.lewandowski@akademia.mil.pl, pok. 208

Specjalista

mgr Emilia SOLARZ

tel. 261-813-829

e-mail: e.solarz@akademia.mil.pl, pok.209

KATEDRA GEOPOLITYKI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO I DYPLOMACJI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I KOMUNIKACJI

KATEDRA PROGNOZ STRATEGICZNYCH I PLANOWANIA

KATEDRA SŁUŻB SPECJALNYCH