MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Instytut Podstaw Bezpieczeństwa

Misją Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa jest przekazywanie studentom wiedzy na temat idei i procesów zachodzących w świecie współczesnym. Informacje te będą uzupełniane o wiedzę na temat przeszłości narodu i państwa polskiego na tle przemian dokonujących się w Europie i świecie. Dzięki temu studenci opanują podstawy myślenia krytycznego, analizę danych, uzyskają umiejętność zdobywania, selekcjonowania i przechowywania informacji, poznają rolę przekazu medialnego jako środka kształtowania postaw społecznych. Pogłębiona refleksja nad państwem i jego rolą pomoże w zrozumieniu roli państwa jako instytucji współorganizującej życie wspólnoty.

 WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor

ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ

e-mail: j.stempien@akademia.mil.pl, pok.7a

 

p.o. Zastępcy Dyrektora

ppłk dr inż. Radosław BIELAWSKI

e-mail: r.bielawski@akademia.mil.pl, pok.7b

 

Referent

Anna WISZNIEWSKA

e-mail: a.wiszniewska@akademia.mil.pl, pok.7

KATEDRA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA I TERRORYZMU

KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

KATEDRA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA