MENU

Studia historyczne wracają do Akademii

18 października w Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano działalność Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych (IHWiSS). Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich prowadzonych w ASzWoj kierunkach, we wskazanym zakresie.

Uroczyste spotkanie otworzył Rektor-Komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który przywitał przybyłych gości i podkreślił: - W każdej uczelni wojskowej historia wojskowości powinna być jednym z głównych filarów jej funkcjonowania (…). A my wracamy po długiej podróży do tego, aby Akademia miała taki instytut w swojej strukturze. Wielkie zadanie i wyzwanie stoi dziś przed kadrą naukowo-dydaktyczną Instytutu - podsumował. 

Podczas inauguracji głos zabrał również dr Dominik Smyrgała (IHWiSS). Wprowadzając w tematykę wykładu wskazał, że odzyskiwanie niepodległości było całym procesem, a wojna bolszewicka jest jednym z najważniejszych elementów, które pomogły tę niepodległość wywalczyć.

Następnie zaproszeni goście, słuchacze studiów podyplomowych Historia Służb Specjalnych oraz kadra dydaktyczna mieli możliwość wysłuchania wystąpienia dr. Konrada Paduszka pt.: "Wywiad i kontrwywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r."

Wykład podzielony został na cztery bloki dotyczące genezy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, koncentrując się głównie na: Polskiej Organizacji Wojskowej i roli Józefa Piłsudskiego w tworzeniu aparatu służb specjalnych Wojska Polskiego w tym okresie; procesie organizowania wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz radiowywiadu, jako przykładach działalności operacyjnej podczas omawianego konfliktu.

Na koniec spotkania dr Smyrgała zachęcił wszystkich pasjonatów historii do uczestnictwa w kolejnych wykładach otwartych, organizowanych przez Instytut, podjęcia studiów na kierunku Historia Służb Specjalnych oraz śledzenia działalności nowopowstałej komórki w mediach społecznościowych.

***

Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych powstał w 2018 roku na mocy uchwały Senatu Akademii Sztuki Wojennej.

IHWiSS ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Tematyka historii wojskowości i służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, zarazem jednak brak jest rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane przez różnych komentatorów opinie nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Swoją działalnością Instytut stara się zapełnić tę lukę.

W ramach Instytutu działają dwie katedry: Katedra Historii Wojskowości oraz Katedra Historii, Teorii i Praktyki Służb Specjalnych.


wróć