MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

W sferze doradztwa eksperckiego celem działania Instytutu jest umocnienie wiodącej roli Instytutu w konsorcjach oraz sieciach współpracy podmiotów państwowych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W sferze dydaktyki misją Instytutu jest przygotowanie osób funkcyjnych i kierowniczych, specjalistów cywilnych, w tym studentów do pracy na stanowiskach administracyjnych, kryzysowych i ochrony ludności oraz przygotowań obronnych w jednostkach administracji publicznej państwa, resortu obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz specjalistycznych agencjach i instytucjach państwowych.

WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER

tel. 261-813-552

e-mail: w.kitler@akademia.mil.pl

Konsultacje: poniedziałek i środa, godz. 13.00-14.00, p. 312

 
Z-ca Dyrektora

ppłk dr inż. Wojciech SÓJKA

tel. 261-813-552

e-mail: w.sojka@akademia.mil.pl

Konsultacje: środa, godz.14.30-15.30, czwartek, godz.11.30-12.30, p.312


Specjalista

mgr Jolanta GRZYMAŁA

tel. 261-813-552

e-mail: j.grzymala@akademia.mil.pl

KATEDRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

KATEDRA POWSZECHNEJ OBRONY NARODOWEJ

KATEDRA PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA