MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konferencja Naukowa pt: Instytucje bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń
3-4 marca 2020
 

Celem Konferencji jest podjęcie rozważań nad rolą i zadaniami, jakie stoją przed instytucjami bezpieczeństwa państwa w obliczu współczesnych zagrożeń. Realizacji przyjętego celu ma sprzyjać wymiana poglądów oraz analiza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Dodatkowym założeniem Konferencji jest wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy w zakresie niwelowania wpływu substancji psychoaktywnych w postępowaniach administracyjnych.

Tak przyjętemu celowi Konferencji służą następujące obszary tematyczne:
1. Rola organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa.
2. Współczesne zagrożenia i możliwości ich profilaktyki.
3. Perspektywa zmian w środowisku bezpieczeństwa.
4. Doskonalenie kompetencji uczestników Konferencji w postępowaniach administracyjnych.

PROGRAM Konferencji Naukowej

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Kontakt