MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje ogólne o projekcie

Szczegółowy opis projektu

Znaczenie udostępnianych zasobów

Dofinansowanie Projektu z UE

Akademia Sztuki Wojennej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej".

Jako główny ośrodek naukowy w Polsce zajmujący się naukami o bezpieczeństwie i naukami o obronności, od stycznia 2017 roku Akademia realizuje projekt digitalizacji, przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki funduszom unijnym w wysokości blisko 12 mln złotych, możliwe będzie udostępnienie ponad 47 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów. Należą do nich zasoby nauki z obszaru obronności i bezpieczeństwa, które zgromadzone są w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej.

Wskazane materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem „Portalu Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj”, który ma stać się cyfrową platformą służącą wymianie myśli naukowej. Ze zbiorów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy Portalu, od studentów i doktorantów, przez pracowników ASzWoj oraz przedstawicieli innych instytucji państwowych i firm, po pasjonatów i hobbystów zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

Realizacja projektu została podzielona na następujące etapy:

  • etap I (aktualnie realizowany) – obejmuje skanowanie zasobów bibliotecznych lub archiwalnych, które później poddawane są obróbce cyfrowej. Dzięki temu możliwa jest kompresja danych i automatyczne wyszukiwanie słów. Skanowane dokumenty poddawane są szczegółowej kontroli jakości.
  • etap II – obejmuje wprowadzanie metadanych, czyli danych opisowych dokumentów;
  • etap III - wprowadzanie dokumentów w wersji elektronicznej oraz danych do biblioteki cyfrowej „Portalu Bezpieczeństwa i Obronności” Akademii  Sztuki Wojennej.

W październiku 2018 r. zostanie zaimplementowana wersja pilotażowa Systemu, która będzie prezentowana publicznie.

Wszystkie pozycje poddane digitalizacji będą dostępne w otwartym internecie – bezpłatnie!

Więcej informacji w artykule poniżej