MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje o Studiach Doktoranckich

Studia doktoranckie Wydziału Zarządzania i Dowodzenia trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne (realizowane w dni robocze) i niestacjonarne (realizowane w czasie comiesięcznych trzydniowych – piątek, sobota, niedziela – zjazdów). Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne.

Program studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia obejmuje bloki zajęć obowiązkowych i fakultatywnych oraz praktyki zawodowe. Poprzez udział w zajęciach objętych programem studiów doktorant rozwija swoje kwalifikacje naukowe – przygotowujące do działalności badawczej oraz dydaktyczne – przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickiego.

Stopień naukowy doktora, uzyskany w ramach studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, jest istotnym argumentem w ubieganiu się o zatrudnienie w ośrodkach edukacyjnych i badawczych oraz wojskowych i cywilnych instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa.