MENU

O Programie Horyzont 2020

W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation). Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro.

Na program składają się trzy filary, w ramach których określono tematy szczegółowe:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
  • Przyszłe i powstające technologie (FET)
  • Działania „Marie Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery naukowej
  • Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura)
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
  • Wiodąca pozycja w branżach:
   • technologie informacyjno-komunikacyjne,
   • nanotechnologia,
   • zaawansowane materiały,
   • zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania,
   • biotechnologia,
   • przemysł kosmiczny.
  • Dostęp do finansowania
  • Innowacje w MSP
 • Wyzwania społeczne (Societal Challenges)
 • Ochrona zdrowia i zmiany demograficzne
 • Rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka
 • Bezpieczna, czysta i wydajna energia
 • Transport
 • Klimat, środowisko i zasoby naturalne
 • Rozwój społeczny
 • Wolność i bezpieczeństwo

Horyzont 2020 skupia wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Łączy trzy dotychczasowe inicjatywy finansowania rozwoju nauki w Europie:

 • 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 • Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Przydatne linki