MENU
24mar

Setna rocznica utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej - zachęcamy do odwiedzenia okolicznościowego serwisu internetowego

Doceniając osiągnięcia swoich wielkich poprzedniczek, Senat Akademii Sztuki Wojennej ogłosił rok 2019 rokiem jubileuszu Wyższej Szkoły Wojennej. 

12lip

Między tradycją a przyszłością

1 października 2016 roku, na mocy przyjętej ustawy, powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej. Uczelnia jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, nadal kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością...

12lip

Wojskowa Szkoła Aplikacyjna (1820-1831)

W dniu 1 grudnia 1820 roku, rozkazem cesarskim została powołana do życia Wojskowa Szkoła Aplikacyjna – najwyższa uczelnia wojskowa Królestwa Polskiego. Szkoła ta kształciła przede wszystkim oficerów kwatermistrzostwa oraz artylerii, inżynierii i saperów, czyli „uczonych broni”, na czele...

12lip

Wyższa Szkoła Wojenna (1919-1946)

Podczas tworzenia Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodległości szczególnie uwidocznił się brak kadry przygotowanej do pracy w sztabach oddziałów, jak i w Sztabie Generalnym (Głównym). Dlatego też 15 czerwca 1919 roku powołano do życia Wojenną Szkołę Sztabu...

12lip

Powrót Napoleona

Z początkiem października 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej – przed budynkiem Komendy (nr 101), odsłonięte zostało popiersie cesarza Napoleona Bonaparte, które w czasach funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej znajdowało się na dziedzińcu szkoły.

12lip

Foldery informacyjne do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi informatorami!