MENU

Historia

       - płk rez. Szef Mieczysław Kamiński

1964 r. Ośrodek Obliczeniowy wchodzący w skład:
            - w latach 1964-1979 - Instytutu Dowodzenia
            - w latach 1979-1984 - Filii Nr 1 - Wojskowego Instytutu Informatyki   
            - w latach 1984-1990 - Instytutu Badań Strategiczno-Obronnych

 1990 r. Centrum Informatyki
            - Szef 1990-1991 płk rez. prof. dr hab. Władysław Filar
            - Szef 1991-1996 płk rez. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
            - Szef 1996-2001 płk rez. prof. dr hab. inż. Czesław Flanek
            - Szef 2001-2002 płk rez. dr inż. Maciej Ratajczak

2002 r Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
            - Szef 2002-2013 płk dr Jan Knetki
            - Szef 2013-2016 płk dr Jacek Joniak
            - Szef 2016- ...    płk dr inż. Marek Sołoducha