MENU

Informacje ogólne

Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego uczelni, jako ważnego elementu  podnoszenia potencjału Sił Zbrojnych ze względu na potrzeby obronności w obszarze techniki i technologii obronnych i budowania priorytetowych zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych obecnie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Projekty są realizowane we współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi( krajowymi jak i zagranicznymi). W ramach Programu realizowane są projekty, których problematyka jest związana z obowiązującymi Priorytetowymi Kierunkami Badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022.