MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Program

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
GRANICE TOŻSAMOŚCI NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – PERSPEKTYWA MATERIALNA I FORMALNA

Program konferencji

8.30-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.10

Powitanie gości i otwarcie konferencji

płk dr hab. Tomasz Kośmider - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj

prof. dr hab. Tomasz Żyro - Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Aleksander Bobko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Andrzej Misiuk - Przewodniczący Sekcji Nauk o Bezpieczeństwie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

 

10.10-13.30

PANEL I (w j. angielskim)

Modele narodowe nauk o bezpieczeństwie

Moderator: prof. dr hab. Ryszard Szpyra

10.10

Specyfika polskiego modelu nauk o bezpieczeństwie - prof. dr hab. Andrzej GLEN

10.30

Szwedzki model nauk o bezpieczeństwie - Lars Hedstrom

10.50

Nauki o bezpieczeństwie w krajach bałtyckich - Olavi Janes

11.10

Reagowanie na powstające cyber-zagrożenia: porównanie krajowych modeli bezpieczeństwa cybernetycznego - Alexander Niedermeier

11.30

Dyskusja

11.50-12.10

Przerwa kawowa

12.10

Przedmiot badań w studiach nad policją - mł. insp. dr Krzysztof Łojek

12.30

Wyzwania i problemy nauk o bezpieczeństwie w Bułgarii - Svilen Stefanov

12.50

Krytyczny stosunek do bezpieczeństwa: teoretyzowanie czy  praktyczne podejście? - Kateřina Tvrdá

13.10

Tożsamość nauk o bezpieczeństwie – w kierunku sekuritologii? - dr hab. Andrzej Urbanek

13.30

Dyskusja i podsumowanie

 

14.00-14.40

Lunch

14.40-17.30

PANEL II (w j. pol.)

Bezpieczeństwo jako przedmiot poznania różnych dyscyplin
naukowych

Moderator: płk dr hab. Tadeusz Szczurek

15.00

Domena bezpieczeństwa źródłem refleksji nad przedmiotem i celem nauk o bezpieczeństwie - prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

15.20

Społeczeństwo. Naród. Państwo. Granice redukcji socjologicznej
w interdyscyplinarnym modelu nauk o bezpieczeństwie - prof. dr hab. Leszek Korporowicz

15.40

Potrzeba interdyscyplinarności w naukach o bezpieczeństwie - prof. dr hab. Stanisław Sulowski

16.00

Nauki o polityce a nauki o bezpieczeństwie - wzajemny wpływ
na tożsamość dyscypliny - dr hab. Robert Łoś

16.20

Przedmiot badania a przedmiot poznania – perspektywa nauk
o bezpieczeństwie. Próba poszukiwania modelu metodologicznego - dr Krzysztof Cebul

16.40

Bezpieczeństwo kulturowe w świecie hybrydalnym. Aspekty teoretyczne i metodologiczne - dr Sylwia Jaskuła

17.00-17.30

Dyskusja

 

14.40-17.30

SESJA RÓWNOLEGŁA (w j. ang.)

Obrona cywilna w przygotowaniach niemilitarnych

Moderator: ppłk dr inż. Andrzej Soboń

 

17.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

płk dr hab. Tomasz Kośmider

18.00-20.00

KOLACJA

Pliki do pobrania:

  • Program
    Plik program konferencji_.docx , waga pliku: [12 KB] , [Program]

wróć