MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Cele konferencji

Program

Organizatorzy konferencji

Komitet naukowy

Obszary problemowe konferencji

Rejestracja, zgłoszenia, publikacja naukowa

Komitet organizacyjny

Regulamin konferencji

International Conference "Interdisciplinarity in Security Studies – theoretical and legal perspectives