MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

The programme of studies and classes organization / Program studiów i organizacja zajęć

ENGLISH

Two-semesters of studies with all lectures and individual seminars conducted in English.

Area of study: social sciences in the discipline of security science.

Level of qualification: qualification at seventh  level incomplete of Polish Qualifications Framework.

Number of hours: 198, including: lectures: 78, seminars: 26, classes: 88, consultations: 6.

ECTS number: 60

STUDY PROGRAMME:

1st Semester
Courses-example list:

 • Global Political Communication,
 • Great Power Politics,
 • International Organisations,
 • The European Union and its External Policies.

+ Weekly computer exercise: Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy" in the one and only  Center of Simulation and Computer Gaming in Poland.

2nd Semester
Courses- example list:

 • Conflict Resolution,
 • Contemporary Global Diplomacy,
 • Contemporary Security Challenges,
 • Diplomatic Protocol,
 • Foreign Policy Analysis,
 • Strategic Studies,
 • Terrorism and Counter Terrorism.

+ Weekly study stay with lectures and seminars at Buckingham University (within the tuition fee)

ORGANIZATION OF THE STUDIES:

Lectures are held  in two semesters (October 2019 - June 2020) on the following days:

1st Semester:

 • 18-19.10.2019
 • 16-17.11.2019
 • 06-07.12.2019
 • 20-24.01.2020 – Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy"
 • 08-09.02.2020

2nd Semester:

 • 07-08.03.2020
 • 28-29.03.2020
 • 25-26.04.2020
 • 10-15.05.2020 – University of Buckingham
 • 06-07.06.2020
 • 20-21.06.2020

 

SCHEDULE

***

JĘZYK POLSKI

Dwusemestralne studia prowadzone są w języku angielskim.

Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Liczba godzin: 198, w tym:  wykłady: 78, semianria: 26, ćwiczenia: 88, konsultacje: 6.
Liczba ECTS: 60.

 

PROGRAM STUDIÓW:

Semestr I 
Przedmioty:

 • Global Political Communication,
 • Great Power Politics,
 • International Organisations,
 • The European Union and its External Policies,

Tygodniowe ćwiczenie komputerowe: Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy" w jedynym w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

Semestr II
Przedmioty:

 • Conflict Resolution,
 • Contemporary Global Diplomacy,
 • Contemporary Security Challenges,
 • Diplomatic Protocol,
 • Foreign Policy Analysis,
 • Strategic Studies,
 • Terrorism and Counter Terrorism,

Tygodniowe studia w Uniwersytecie Buckingham (w ramach opłaty za studia)

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się przez 2 semestry (październik 2019 – czerwiec 2020) w następujących dniach:

Semester I:

 • 18-19.10.2019
 • 16-17.11.2019
 • 06-07.12.2019
 • 20-24.01.2020 – Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy"
 • 08-09.02.2020

Semester II:

 • 07-08.03.2020
 • 28-29.03.2020
 • 25-26.04.2020
 • 10-15.05.2020 – University of Buckingham
 • 06-07.06.2020
 • 20-21.06.2020

 

PLAN ZAJĘĆ