MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kontakt / Contact

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ / War Studies University
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Faculty

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

ODPOWIEDZIALNI ZA STUDIA/ Director:

ppłk dr inż. Andrzej Soboń
+48 606 663 202
a.sobon@akademia.mil.pl

dr Justyna Woźnica j.woznica@akademia.mil.pl