MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Gaz skroplony (LNG) w gminach - strategiczny surowiec w walce ze smogiem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
oraz
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
zapraszają na seminarium naukowe nt.:

„Gaz skroplony (LNG) w gminach – strategiczny surowiec w walce ze smogiem"

21 lutego 2019 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
wejście „A”, sala nr 278, II piętro
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Celem seminarium jest dokonanie przeglądu istniejących i potencjalnych rozwiązań, które mogą być zastosowane na rynku energii w Polsce w stosunku do pojedynczych i grupowych jej odbiorców. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość pozyskiwania i przetwarzania energii z LNG, a także dystrybucji tego rodzaju paliwa do lokalnych odbiorców.

Seminarium składa się z dwóch części, które koncentrują się na:
1. Określeniu perspektywy działań, które powinny mieć na uwadze instytucje polskiego państwa w kontekście walki ze smogiem
2. Identyfikacji ogólnych trendów rozwojowych w zakresie zasilania w energię pojedynczych użytkowników jak i społeczności lokalnych

Komitet naukowy
Przewodniczący:
prof. dr hab. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Sztuki Wojennej
Członkowie:
prof. dr hab. Hubert Królikowski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego,
Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Marzena Toumi, Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego,
Akademia Sztuki Wojennej
dr Dorota Domalewska, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
dr Mariusz Ruszel, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
dr Marzena Żakowska, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
Adam Chmielewski, Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tomasz Kończyło, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Informacji Niejawnych, Ministerstwo Środowiska

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca:
Krystyna Sikorska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Członkowie:
Kacper Gembicki, Akademia Sztuki Wojennej
Tomasz Nowak, Akademia Sztuki Wojennej
Marta Reluga, Akademia Sztuki Wojennej
Mateusz Wereszczak, Akademia Sztuki Wojennej

Potwierdzenie udziału w seminarium należy zgłosić w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.: krystyna.sikorska@kprm.gov.pl lub d.domalewska@akademia.mil.pl

Dokumenty do pobrania: