MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 29 – 30 maja 2017 roku. Temat tegorocznej edycji to:

Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa

Każde państwo europejskie, bez względu na wielkość, napięcia społeczne, antagonizmy mniejszościowe uznaje szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa jako priorytet realizowanej polityki. Jedną z podstawowych funkcji państwa jest dążenie do zapewnienia swym obywatelom i podmiotom działającym na jego terytorium szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jednak we współczesnej Europie najlepsze efekty wobec wyzwań i zagrożeń można osiągnąć jedynie w ramach wspólnie podejmowanych decyzji politycznych oraz współpracy. Bezpieczeństwo w odniesieniu do Europy, państwa definiowane jest jako wolność od zagrożeń stwarzających ryzyko dla przetrwania.

Tegoroczna Konferencja obejmuje trzy obszary tematyczne:
• współczesne wyzwania i zagrożenia dla Wspólnoty Europejskiej,
• bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnych państw,
• samorządowe aspekty bezpieczeństwa.

Konferencja ma na celu dokonanie diagnozy i oceny bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, a w konsekwencji usystematyzowania wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa europejskiego, krajowego, jak również lokalnego.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty tej dyskusji będą mogły zostać wykorzystane w rozwiązaniu wielu istotnych problemów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

przewodnicząca z ramienia WBN ASzWoj
dr Anna Mróz-Jagiełło                                                     

przewodniczą z ramienia WPAiZ UJK
dr Anna Zagórska

Temat przewodni konferencji:
EUROPEJSKIE, KRAJOWE ORAZ LOKALNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Organizatorzy:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Zakład Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
University of Security Management in Košice - Slovakia
University of Belgrad - Serbia
Instytut Militariów, University Roma – Italy
Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií - Česká Republika
Wydział Inżenyrii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie - Słowacja
Vysokej Školy Danubius - Słowacja
Baltic Defence College - Estonia
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
Staropolska Szkoła Wyższa
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego

RADA NAUKOWA:

gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

płk dr Adam BRZOZOWSKI

Szef Zespołu Analiz Wojskowych DZnSZ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

płk dr inż. Jacek BORKOWSKI

Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce

mł. insp. dr Marek FAŁDOWSKI

Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Prof. Ing. Jiří DUŠEK Ph. D

Prorektor pro Vědu, Výzkum a Rozvoj Vice-Rector for Science, Research and Development Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích

doc. PaedDr. Alica HARAJOVÁ, PhD. 

Prorektor VŠD pre ŠTúdium, Výchovno-pedagogickú Činnosť, Legislatívu a Rozvoj Informačnej Technológie

mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WSPol

prof. dr hab. Wojciech SALETRA

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, UJK

płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA

Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

prof. zw. dr hab. Jerzy JASKIERNIA

Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji

Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji, UJK

prof. ASzWoj dr hab. Karolina J. HELNARSKA

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, ASzWoj

prof. dr hab. Paweł SOROKA

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, UJK

dr Anna MRÓZ – JAGIEŁŁO

Instytut Studiów Strategicznych, WBN ASzWoj

Prezes Stowarzyszenia „Ruch Wspólnot Obronnych”

dr Anna ZAGÓRSKA

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, WPAiZ UJK

Prezes Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego

dr Jolanta PUACZ - OLSZEWSKA

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

prof. dr hab. Marian KOZUB

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, UJK

prof. dr hab. Daniele CELLAMARE

Instytut Militariów, University Roma, Italy

dr Zoran ČEKEREVAC

University Belgrad, Serbia

prof. Miroslav KELEMEN

University of Security Managment in Košice - Slovakia

prof. Pavel NECAS

University of Security Managment in Košice - Slovakia

prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.   

Faculty of Security Engineering University of Zilina

dr hab. Zdzisław ŚLIWA

Baltic Defence College Estonia

 

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest dokonanie diagnozy i oceny bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, a w konsekwencji usystematyzowanie wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa europejskiego, krajowego, jak również lokalnego w następujących obszarach:

• współczesne wyzwania i zagrożenia dla Wspólnoty Europejskiej,
• bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnych państw,
• samorządowe aspekty bezpieczeństwa.

Językami roboczymi konferencji są język polski, angielski, słowacki, czeski.
Nadsyłane referaty będą publikowane w języku polskim, angielskim po uprzednim uzyskaniu recenzji.
 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO

Przewodnicząca (WBN ASzWoj)
e-mail: a.mrozjag@gmail.com, tel. 502 506 949

dr Anna ZAGÓRSKA

Przewodnicząca (WPAiZ, UJK) – sekretarz
e-mail: cyran.a@wp.pl, tel. 602 336 251

dr Jarosław WALCZAK

Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia

płk Anna OSOWSKA-REMBECKA

Centralny Zarząd Służby Więziennej

ppłk mgr Paweł CHABIELSKI

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

dr Marta GĘBSKA

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

dr Halina ŚWIEBODA

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

dr inż. Rafał KOŁODZIEJCZYK

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

ppłk dr Paweł MAJDAN

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

mgr Karolina KUKLA

WBN ASzWoj
e-mail: karolinakukla.srwo@gmail.com

 

WAŻNE INFORMACJE I TERMIN KONFERENCJI:

Zgłoszenie udziału w konferencji do 10 maja 2017 r.

Dostarczenie artykułu do druku (w języku polskim lub angielskim) do 30 czerwca 2017 r. na adres e-mailowy: cyran.a@wp.pl

Termin konferencji: 29-30 maja 2017 r.

Miejsce: siedziba UJK / Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji - Świętokrzyska 21 – Kielce – Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości

Opłata konferencyjna: 300 zł. (w cenę wliczona publikacja artykułu).

Zakwaterowanie w Hotelu „GRAFIT” ul. Kielecka 120, 25-001 Kostomłoty Pierwsze (dodatkowo płatne – doba 110 zł w pokoju dwuosobowym oraz 160 zł w pokoju jednoosobowym).

Pliki do pobrania: