MENU

Wizyta w Varna Free University

W dniach 18-22 listopada przedstawicielka Biura Erasmus+ Agata Lebedziuk oraz Danuta Pietraszkiewicz i Natalia Zaborowska z Wydziału Kształcenia na Odległość odwiedziły Varna Free University w Bułgarii w ramach STT Erasmus+.

Akademia Sztuki Wojennej współpracuję z bułgarską uczelnią o kilku lat, a złożona wizyta miała na celu podsumowanie dotychczasowych relacji i omówienia planów na przyszłą współpracę. Podczas spotkania roboczego z bułgarskim Koordynatorem Erasmus+ toczyły się intensywne rozmowy na temat intensyfikacji mobilności studentów i pracowników oraz przyszłości Programu Erasmus+ w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami nauczycieli akademickich i pracownikami administracyjno-technicznych opiekujących się laboratorium komputerowym, podczas którego zostały omówione aspekty kształcenia zdalnego, prowadzenia zajęć z użyciem nowych technologii oraz specyfiki rozwijania kompetencji cyfrowych u studentów. Przedstawiciele WKnO zaprezentowali swoje doświadczenia z zakresu prowadzenia warsztatów dla nauczycieli akademickich z obsługi programów specjalistycznych do tworzenia modułów nauczania oraz obsługi platformy LMS ILIAS.

Złożona wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

***

Varna Free University to największy uniwersytet prywatny w Bułgarii, kształcący ponad 10 000 studentów na 67 kierunkach. Od 20 lat jest liderem w realizacji różnorakich projektów wymian międzynarodowych i szczyci się uczestnictwem w wielu projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych.


wróć