MENU

"ORIENTATION WEEK" ROZPOCZĘTY!

W Akademii Sztuki Wojennej, 8 października 2019 r., zainaugurowano XXI edycję studiów w ramach Programu Erasmus+. Tradycyjnie rozpoczął ją tzw. „Orientation week” – tydzień powitalny dla studentów zagranicznych.

W semestrze zimowym w Akademii Sztuki Wojennej studiować będzie 29 studentów z 9 krajów: Bułgarii, Czech, Francji, Łotwy, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Turcji.

Orientation Week rozpoczął się w Sali Tradycji ASzWoj od uroczystości przywitania studentów przez prorektora ds. wojskowych – płk. dr. hab. Dariusza Majchrzaka. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej, Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+, oficer łącznikowy Bundeswehry, nauczyciele akademiccy, lektorzy języka polskiego, Zespół ds. Procesu Bolońskiego oraz polscy studenci zrzeszeni w kole International Student Network.

Po uroczystym przywitaniu studentów i wręczeniu legitymacji odbyła się sesja informacyjna dotycząca planu zajęć, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, systemu ochrony zdrowia w Polsce, legalizacji pobytu oraz zasad korzystania z infrastruktury akademickiej.

Studenci zagraniczni mieli już okazję odwiedzić Parlament oraz Komendę Stołeczną Policji. W najbliższym czasie zaplanowana jest także wizyta studyjna w Malborku oraz Gdańsku.

Tydzień powitalny został przygotowany przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego oraz sfinansowany ze środków programu Erasmus+.


wróć