MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Edukacja wojskowa pionów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych

Wydział Wojskowy (WWoj) Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

wspólnie z

Biurem do Spraw Proobronnych (BdSP)

serdecznie zapraszają do udziału w

KONFERENCJI

„EDUKACJA WOJSKOWA
PIONÓW CERTYFIKOWANYCH
WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH”,

która odbędzie się 20 września 2018 roku (czwartek),

w ASzWoj, Biblioteka Główna, blok nr 14, sala nr 30

Pod koniec 2016 roku oszacowano, że w Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe kształciło się od 40 do 50 tysięcy uczniów. Ponadto oceniono, że poziom nauczania młodzieży w tych szkołach jest zróżnicowany i oparty na programach autorskich, ale często niekompatybilnych z metodyką szkolenia wojskowego.

Eksperci z dziedziny obronności oraz edukacji dla bezpieczeństwa przyznawali, że pomimo determinacji i dużego zaangażowania części nauczycieli na bieżąco modyfikujących zasób przekazywanej wiedzy, wyrabianych umiejętności i utrwalanych nawyków, zabrakło spójnego podejścia edukacyjnego, opartego na jednolitym programie nauczania wykorzystującym standardy stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W efekcie absolwentów szkół prowadzących klasy wojskowe cechowały: różny stopień wyszkolenia wojskowego oraz wybiórczy zasób nabytej wiedzy wojskowej. Uznano, że potencjał obronny młodzieży nie jest należycie wykorzystany, biorąc pod uwagę potrzeby SZ RP, a próby wsparcia szkół ponadgimnazjalnych określono jako niewystarczające.

Z niniejszych powodów oraz w związku z koniecznością wzmocnienia systemu rezerw osobowych SZ RP, 23 sierpnia 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadziło do użytku Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach pilotażowego programu wspierania 58 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Po roku funkcjonowania wskazanego rozwiązania można dokonać próby częściowego podsumowania. Stąd:

 • Biuro do Spraw Proobronnych jako główna instytucja odpowiedzialna za koordynację realizacji całości programu oraz
 • Akademia Sztuki Wojennej jako kluczowy ośrodek naukowy ze struktur resortu obrony narodowej, sprawujący nadzór nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów certyfikowanych klas mundurowych w przedmiocie edukacja wojskowa, zapraszają na 20 września 2018 roku do ASzWoj, do udziału w konferencji pt. „Edukacja wojskowa pionów certyfikowanych klas mundurowych”teoretyków i praktyków ze wskazanego zakresu przedmiotowego, w tym dyrektorów i nauczycieli szkół z klasami mundurowymi, żołnierzy z jednostek i instytucji wojskowych zabezpieczających proces szkolenia klas mundurowych, funkcjonariuszy służb mundurowych i członków organizacji proobronnych podejmujących i zainteresowanych tą tematyką, a także badaczy - naukowców, którym bliska jest problematyka edukacji wojskowej klas mundurowych.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy konferencji wzbogacą przedstawione propozycje tematyczne i zgłoszą cenne uwagi w przedmiotowym zakresie.

Maksymalny koszt udziału w konferencji wynosi 135 złotych. Szczegóły w tym zakresie zawiera karta uczestnictwa. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii zawierającej stosowne opracowania naukowe, która po pozytywnych recenzjach winna wzbogacić dorobek zarówno nauk o obronności, jak i nauk o bezpieczeństwie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Termin  nadsyłania kart uczestnictwa oraz wpłat wydłużono do 12.09.2018 r. (środa).

Korespondencję prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji, który udziela wszelkich dodatkowych informacji:

Wydział Wojskowy

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa-Rembertów

 

Komitet Honorowy Konferencji:

 • Wojciech Skurkiewicz - Sekretarz Stanu w MON,
 • Tomasz Zdzikot - Sekretarz Stanu w MON.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak – Prorektor ASzWoj ds. wojskowych,
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz - Prorektor ASzWoj ds. studenckich,
 • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – Dziekan WWoj ASzWoj,
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Szulc – profesor zwyczajny Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (WZiD) ASzWoj.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • ppłk dr Zbigniew Leśniewski (WWoj ASzWoj), tel. 261-813-388, z.lesniewski@akademia.mil.pl,
 • mjr mgr inż. Paweł Rafał Ostolski (WWoj ASzWoj), tel. 261-813-788, p.ostolski@akademia.mil.pl,
 • mjr mgr inż. Andrzej Mocarski (WWoj ASzWoj), tel. 261-813-788, a.mocarski@akademia.mil.pl,
 • mgr Milena Adamkiewicz (WWoj ASzWoj),
 • dr Joanna Zagdańska (Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji (WSSDiP) ASzWoj), tel. 261-814-770, j.zagdanska@akademia.mil.pl,
 • Urszula Płaza (WSSDiP ASzWoj), tel. 261-813-892, u.plaza@akademia.mil.pl,
 • mgr Magdalena Rochnowska (BdSP), tel. 261-845-520, mrochnowska@mon.gov.pl,
 • ppłk dr Andrzej Tomczak (BdSP), tel. 261-845-603, an.tomczak@ron.mil.pl,
 • dr Ilona Urych (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) ASzWoj), i.urych@akademia.mil.pl.