MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Karta praktyk doktoranta WBN

Oświadczenie o utracie legitymacji

Regulamin studiów

Rezygnacja ze studiów

Sprawozdanie doktoranta

Szczegółowe zasady studiowania na WBN

Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z nauk o bezpieczeństwie