MENU

Informatory WUP

Elastyczne formy Zatrudnienia.
Publikacja poświęcona omówieniu różnych, nietradycyjnych form zatrudnienia, które coraz powszechniej występują na polskim rynku pracy. Przedstawiono w niej najważniejsze informacje dotyczące takich form świadczenia pracy, jak: umowy terminowe (czasowe), zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, telepraca, Job sharing (dzielenie pracy), Job rotation (praca rotacyjna), samozatrudnienie oraz umowy cywilno-prawne (np. zlecenia, o dzieło).

Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy.
Publikacja skierowana jest do osób, które rozważają możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale brakuje im podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z broszury dowiedzieć się można m.in. jakie predyspozycje i cechy osobowości są pomocne w prowadzeniu własnej firmy, gdzie i jak poszukiwać pomysłów na biznes, w jakich formach organizacyjno-prawnych można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jakie są obowiązujące formy opodatkowania działalności oraz źródła jej finansowania.
 

Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.
Publikacja skierowana jest do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i chciałyby zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia biznesplanu dla swojej przyszłej firmy. Z broszury można dowiedzieć się m.in. z jakich elementów powinien składać się prawidłowo opracowany biznesplan dla przyszłego przedsięwzięcia, jak przygotować się do analizy otoczenia konkurencyjnego, na czym polega tzw. analiza SWOT, jakie pozycje powinny znaleźć się w planie finansowym przedsięwzięcia.

Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą.
Publikacja w przystępny sposób przeprowadza przez procedury związane z formalnym rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności w formie spółki cywilnej. Dowiedzieć się z niej można, jakie obowiązki rejestracyjne ma przedsiębiorca, na co powinien zwrócić szczególną uwagę i jakich formalności musi dopełnić, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.
 

Rekrutacja i selekcja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi.
Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejnych etapów rekrutacji. Nie daj się zaskoczyć!

Więcej publikacji znajdą Państwo na stronie WUP w Warszawie


wróć