MENU

Profile absolwentów

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z profilami absolwentów poszczególnych kierunków studiów, realizowanych w trzech wydziałach Akademii Sztuki Wojennej.

Współpraca z Biurem Karier ASzWoj

1.Zamieszczanie ofert

Aby zamieścić ofertę na stronie Rembridge.pl w zakładce Biura Karier ASzWoj, należy przesłać treść ogłoszenia w pliku otwartym na adres e-mail: biurokarier@akademia.mil.pl

Oferta powinna zawierać następujące elementy:
– krótki opis profilu działalności firmy,
– wymagania odnośnie kandydata;
– ramowy zakres obowiązków;
– warunki zatrudnienia;
– adres e-mail z domeną rekrutującej firmy, na który kandydaci mają aplikować;
termin ważności oferty.

Zamieszczanie ofert w zakładce Biura Karier ASzWoj jest bezpłatne. W związku z tym będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o liczbie osób z naszej uczelni, która wzięła udział w procesie rekrutacji oraz tych którzy zostali zatrudnieni.

Informujemy również, że przesłanie oferty do zamieszczenia w serwisie Biura Karier ASzWoj oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie kontaktu do Państwa firmy w naszej bazie danych oraz użycia loga państaw firmy przy publikacji ogłoszenia.

2. Nieodpłatna pomoc przy rekrutacji pracowników, poprzez:

  • Zamieszczenie ofert pracy/praktyk/staży na stronie rembridge.pl w zakładce Biura Karier ASzWoj;
  • Przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów, spośród studentów i absolwentów ASzWoj, z uwzględnieniem wymagań, jakich firma oczekuje od kandydatów;
  • Organizację spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy (studentami/absolwentami ASzWoj).

3.Prezentacja firmy na uczelni

Spotkania mają na celu  zapoznanie uczestników  z profilem firmy,specyfiką branży w jakiej działa, możliwością zatrudnienia/przyjęcia na praktyki/staż.

  • Spotkanie z przedstawicielami firmy.
  • Szkolenia/warsztaty specjalistyczne przygotowujące studentów/absolwentów do konkretnych działań związanych ze specyfiką danego zawodu, profilu działalności firmy.
  • Szkolenia/warsztaty z kompetencji społecznych (miękkich).

Co zyskujecie?

Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu/prezentacji firmy dla studentów/absolwentów ASzWoj może być dobrą okazją do promocji wizerunku firmy czy też realizacji potrzeb rekrutacyjnych.

Firmy zainteresowane taką formą współpracy prosimy o przesłanie propozycji tematu oraz wstępnego programu szkolenia/warsztatu na adres: biurokarier@akademia.mil.pl lub kontakt telefoniczny z Biurem Karier ASzWoj pod numerem tel. 261 813 332.

4. Dystrybucja plakatów i ulotek

Ulotki i plakaty muszą zawierać treści dotyczące rynku pracy (np. prowadzonych rekrutacji, programów stażowych, targów, itp.). Plakaty rozwieszane są: na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Biura Karier ASzWoj oraz w budynkach wydziałów.Przed dostarczeniem materiałów informacyjnych należy skontaktować się z pracownikiem Biura Karier ASzWoj.