MENU

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Centrum jest jednostką dydaktyczną, realizującą zadania planowania i organizowania szkoleń z obrony przed bronią masowego rażenia.

Misją CSOPBMR jest planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia (kształcenia) z obrony przed bronią masowego rażenia (w CSOPBMR oraz na Wydziałach Akademii), które zapewni uczestnikom kursów (studiów, w tym podyplomowych) pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, Centrum aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów istotnych dla doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP.