MENU

Udział przedstawicieli CSiKGW w Operational Authority Board 2019

W dniach 18 - 19 grudnia 2018 roku ppłk Tadeusz  POLANOWSKI, Starszy Specjalista Zespołu Operacyjnego oraz ppłk Tomasz JAKUBCZAK, Starszy Specjalista Zespołu Zabezpieczenia Ćwiczeń Sił Zbrojnych CSiKGW, uczestniczyli w NATO Joint Theater Level Simulation Operational Authority Board 2019 (JTLS OAB). Organizatorem warsztatów było NATO Joint Warfare Center (JWC), a realizatorem NATO MODELLING & SIMULATION CENTRE OF EXCELLENCE w Rzymie. 
Głównym zadaniem NATO JTLS OAB jest zbieranie propozycji zmian użytkowych, systemowych oraz softwarowych w oprogramowaniu „Joint Theater Level Simulation” (JTLS), Przedstawione propozycje są z kolei priorytetyzowane celem ich sfinansowania przez NATO.
Obradami przewodniczył Mr. I. Vianello z NATO Joint Warfare Centre. W trakcie obrad przedstawiono wyniki poprzedniego OAB 2018, dokonano przeglądu aktualnych propozycji oraz ustalono dla nich priorytety.
W obradach uczestniczyli, poza delegacją polską, przedstawiciele sił zbrojnych: Włoch, Francji i Norwegii.

Opracował: ppłk Tadeusz POLANOWSKI


wróć