MENU

Przedstawiciele Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych na Konferencji Użytkowników JTLS

W dniach 10-13 grudnia 2018r.  odbyła się XX międzynarodowa konferencja użytkowników systemu symulacyjnego JTLS-GO (Join Theatre Level Simulation-Global Operations) w Monterey, w Stanach Zjednoczonych. Konferencję zorganizowała  firma ROLANDS & ASSOCIATES CORPORATION (R&A), Monterey, USA – producent systemu symulacyjnego JTLS.
 
Konferencja poświęcona była wymianie doświadczeń użytkowników systemu symulacyjnego JTLS-GO w zakresie prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo oraz możliwościom i funkcjonalności najnowszej wersji sytemu JTLS-GO 5.1. W pierwszej części konferencji swoją wizję rozwoju systemów i technologii symulacyjnych prezentował przedstawiciel United States – Joint Chief of Staff (JS/J7), który swoim wystąpieniu wskazał okres wsparcia finansowego rozwoju JTLS do roku 2026.
 
Ponadto w konferencji głos zabrali przedstawiciele centrum szkolenia NATO (JWC) oraz narodowych ośrodków symulacyjnych i naukowych, w których użytkowany jest system JTLS-GO. Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia i osiągnięcia związane z użytkowaniem systemu oraz artykułowali swoje oczekiwania w aspekcie jego dalszego rozwoju.
 
Delegacja Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) Akademii Sztuki Wojennej w składzie ppłk Władysław BIAŁO oraz ppłk Jana BARAN, przedstawiła zadania realizowane przez CSiKGW na rzecz Sił Zbrojnych i Akademii Sztuki Wojennej oraz swoje doświadczenia związane z użytkowaniem JTLS w roku akademickim 2017/18.
 
 
 
Opracował: ppłk Władysław BIAŁO

wróć