MENU

Kolejna edycja kursu administratorów aplikacji JEMM

Ostatni kurs administratorów aplikacji JEMM (Joint Exercise Management Module) w 2018 roku został przeprowadzony w dniach 10 - 14 grudnia, na bazie odpowiednio skonfigurowanej pracowni w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Była to kolejna edycja realizowana pod auspicjami Akademii Sztuki Wojennej w ramach oferty CDKO. 
Zajęcia prowadziła kadra Centrum wykorzystując najnowsze doświadczenia zdobyte w czasie ćwiczenia pk. ANAKONDA-18. Przedmiotem szkolenia było nabycie umiejętności zarządzania  JEMM w poszczególnych etapach realizacji ćwiczenia. Przeznaczone ono było dla osób pełniących funkcje Administratorów Scenariusza zakładających i obsługujących bazę danych aplikacji, z uwzględnieniem podstawowych technicznych aspektów instalacji na serwerze. 
Pierwszy dzień zajęć stanowiły wykłady poświęcone określeniu miejsca aplikacji JEMM w ćwiczeniach, omówieniu struktury i zasad tworzenia bazy danych. Kolejne dni poświęcone zostały praktycznym ćwiczeniom, podczas których uczestnicy kursu nabyli umiejętności samodzielnej pracy oraz koordynowania działalności funkcyjnych zespołu autorskiego ćwiczenia odpowiedzialnego za plan podawania wiadomości oraz plan obserwacji.
Końcowym elementem było sprawdzenie uczestników kursu z opanowanej wiedzy i praktycznego przygotowania treningowego scenariusza ćwiczenia 
w aplikacji JEMM. Wszyscy kursanci pomyślnie przeszli przez ten etap, czego finalnym akcentem było wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu i dopuszczenie do pełnienia funkcji administratorów scenariusza w aplikacji JEMM.
W kursie udział wzięło 12 oficerów i podoficerów, w tym po raz kolejny przedstawiciele brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, a także Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych oraz jednostek medycznych. Swoje umiejętności doskonalili także pracownicy CSiKGW.

Uczestnicy kursu na stanowiskach pracy.

 

Egzamin prowadzony przez instruktora ppłk. Mirosława KĘDZIERSKIEGO.

 

Opracował: ppłk Mirosław KĘDZIERSKI

Zdjęcia: st.chor. Grzegorz OLCZAK


wróć