MENU

Obrady XIII NATO CAX FORUM w SOFII

W dniach 25 - 27 września 2018 roku w stolicy Bułgarii, Sofii, odbyło się XIII forum państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego i sojuszników, poświęcone ćwiczeniom wspomaganym komputerowo (CAX – Computer Assisted Exercise). W konferencji uczestniczyła delegacja Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w składzie płk Marek SOŁODUCHA – Szef CSiKGW, ppłk Mirosław KĘDZIERSKI – starszy specjalista Zespołu Operacyjnego. Celem udziału w poszczególnych sesjach konferencji było pozyskiwanie doświadczeń i prognoz rozwoju związanych z systemem JTLS oraz narzędziami przydatnymi z punktu widzenia ćwiczeń organizowanych w naszym Centrum. 
 
 Delegacja CSiKGW w centrum konferencyjnym
 
  Obrady plenarne w pierwszym dniu otworzył Szef NATO Modelling and Simulation Centre of Excellence (M&SCoE) w Rzymie Capt. (N) Vincenzo MILANO, witając przybyłych reprezentantów z 22 państw, 34 organizacji i firm oraz 13 instytucji. 
 
XIII NATO CAX Forum otwiera Capt. (N) Vincenzo MILANO
 
W następnej kolejności, w ramach sesji plenarnej, głos zabrali: Col. Vassil ROUSSINOV, Dyrektor NATO Crisis Management & Disaster Response Centre of Excellence (CMDRCoE) w Sofii, który jako gospodarz przywitał przybyłych uczestników Forum, a następnie omówił główną problematykę poruszaną podczas forum w obszarze technicznym i w zakresie procedur operacyjnych.
 
Zdjęcie pamiątkowe uczestników forum
 
Przebieg forum miał postać paneli tematycznych z ogólnym podziałem na odbywające się równolegle 3 sesje.
Z wypowiedzi wielu prelegentów wynika, że eksploatowany w CSiKGW system symulacyjny JTLS-GO jest bardzo użytecznym narzędziem, spełniającym większość oczekiwań w zakresie organizowania ćwiczeń CAX. Ciekawym rozwiązaniem w zakresie operatywności działania systemu JTLS była prezentacja prac związanych z połączeniem działania go z systemem GESI (symulującego działania szczebla taktycznego). 
Przedstawiono także wiele innych programów, których zadaniem jest wspieranie podejmowania decyzji poprzez symulowanie prawdopodobnych skutków z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanej bazy danych. Zalicza się do nich program SWORD umożliwiający szybkie zweryfikowanie decyzji taktycznych wojsk lądowych i określenie ich trafności albo błędnego zadysponowania sił. Wydaje się doskonałym narzędziem do wykorzystania podczas ćwiczeń przygotowawczych z dowództwami i sztabami, w tym do doboru wariantów działania. W ramach tego samego panelu „MS as Operational Decision Support” wystąpił przedstawiciel WAT, prof. Andrzej NAJGEBAUER, który zaprezentował program SWD-T. 
 
Obrady w syndykacie nr 3

 

Materiały z konferencji są dostępne (po zarejestrowaniu) na stronie:

wróć